Аспіранти кафедри

Матійко Андрій Андрійович

DSC_3055

Аспірант

Назва роботи: “Хаотичні процеси в перетворювачах постійної напруги”

Коротка характеристика роботи: Хаотичні процеси в перетворювачах постійної напруги – дослідження процесів, що протікають в перетворювачі постійної напруги, дослідження роботи перетворювача при високих коефіцієнтах підсилення сигналу зворотного зв’язку, побудова прецизійної системи.

Керівник: Жуйков Валерій Якович

Рік вступу до аспірантури: 2014

 


Бойко Іван Юрійович

1111

Аспірант

Назва роботи: “Динамічна тарифікація у системі електроживлення із дизельгенератором”

Коротка характеристика роботи: Із розвитком технології Smart Grid широке розповсюдження отримали локальні системи, що працюють за принципами розподіленої генерації, зокрема енергогенеруючі системи на основі дизельного генератора. Зазвичай такі системи  мають обмежену потужність та обмежене навантаження. Регулювання ціни на електроенергію у локальних системах наразі відбувається не динамічно, а виходячи із заздалегіть встановленої вартості. При фіксованій погодинно тарифній ціні, наявність значної частини перехідних процесів у базовому проміжку часу спричиняє значне відхилення реальної тарифної ціни від встановленої, що призводить або до нестачі, або до надлишку коштів у системі . Робота присвячена створенню гнучкої динамічної тарифікації, що дозволить забезпечити баланс коштів між споживачем та виробником електроенергії.

Керівник: Жуйков Валерій Якович

Рік вступу до аспірантури: 2015

 


Клепач Любов Євгеніївна

0ilno9b87pm-1

Аспірант

Назва роботи: “Керування електроспоживанням за вартісним критерієм в MicroGrid”

Коротка характеристика роботи: Вибір альтернативного джерела для об’єкта мережі MicroGrid залежить від мети, що ставиться перед системою. Для забезпечення максимального прибутку від використання такої системи вибір джерела живлення на етапі планування повинен здійснюватися на основі вартісного критерію, який дозволить обрати оптимальний варіант з точки зору загального прибутку від його використання. Важливим фактором для максимізації прибутку від функціонування системи гарантованого електроживлення є алгоритми та принципи побудови систем керування перетворювачами джерел живлення. Робота присвячена створенню рекомендацій для ринку електроенергії на базі альтернативних джерел електроенергії.

Керівник: Терещенко Тетяна Олександрівна

Рік вступу до аспірантури: 2016

 


Бучек Павло Ігорович

qyd8cikjblk

Аспірант

Назва роботи: “Система прогнозування енергії від фотобатареї в SmartGrid”

Коротка характеристика роботи: У зв’язку із щорічним збільшенням потужностей альтернативних джерел енергії, у багатьох розвинених країнах на даний час цей показник вже складає десятки відсотків від загальної потужності електромережі. Зважаючи на мінливу і непередбачувану природу енергії з альтернативних джерел, зокрема, фотобатарей, виникає потреба у прогнозуванні обсягів надходження електроенергії. Це сприяє стабільності електропостачання навантажень систем розподіленої генерації, збільшенню допустимої потужності електроспоживання від альтернативних джерел енергії, а також підвищенню якості роботи сонячної електростанції з мережею за рахунок вчасної компенсації зміни потужності додатковими джерелами енергії. Саме тому дослідження, присвячене удосконаленню системи прогнозування енергії від фотобатарей, є актуальним.

Керівник: Ямненко Юлія Сергіївна

Рік вступу до аспірантури: 2016


Кузін Дмитро Володимирович 

tunz7a9qsfu

Аспірант

Назва роботи: “Покращення енергетичних характеристик та гармонічного складу перетворювачів модульної структури”

Коротка характеристика роботи: Модульний принцип широко застосовується для побудови перетворювачів різних типів, в тому числі багаторівневих інверторів, випрямлячів, імпульсних перетворювачів постійної напруги. Перевагою перетворювачів з модульною структурою є об’єднання певної кількості ідентичних перетворювальних комірок порівняно невеликої потужності, для досягнення  великих значень струму(напруг). Модульна структура перетворювачів забезпечує покращення форми кривої струму або напруги, підвищується гнучкість перебудови структури перетворювача. Забезпечується високий рівень уніфікації конструкції, підвищується надійність роботи перетворювача шляхом резервування комірок.

         Основними напрямками подальшого вдосконалення модульних перетворювачів є:

  1.  Мінімізація втрат енергії на елементах перетворювача і збільшення енергоефективності                  перетворювача в цілому.
  2. Зменшення THD в багатокоміркових інверторах шляхом розробки принципів побудови силових схем багаторівневих інверторів на базі спектральних ортогональних перетворень дискретних функцій з m-ічним аргументом.

Керівник: Терещенко Тетяна Олександрівна

Рік вступу до аспірантури: 2016