Аспіранти кафедри

Клепач Любов Євгеніївна

0ilno9b87pm-1

Аспірант

Назва роботи: “Керування електроспоживанням за вартісним критерієм в MicroGrid”

Коротка характеристика роботи: Вибір альтернативного джерела для об’єкта мережі MicroGrid залежить від мети, що ставиться перед системою. Для забезпечення максимального прибутку від використання такої системи вибір джерела живлення на етапі планування повинен здійснюватися на основі вартісного критерію, який дозволить обрати оптимальний варіант з точки зору загального прибутку від його використання. Важливим фактором для максимізації прибутку від функціонування системи гарантованого електроживлення є алгоритми та принципи побудови систем керування перетворювачами джерел живлення. Робота присвячена створенню рекомендацій для ринку електроенергії на базі альтернативних джерел електроенергії.

Керівник: Терещенко Тетяна Олександрівна

Рік вступу до аспірантури: 2016

 


Бучек Павло Ігорович

qyd8cikjblk

Аспірант

Назва роботи: “Система прогнозування енергії від фотобатареї в SmartGrid”

Коротка характеристика роботи: У зв’язку із щорічним збільшенням потужностей альтернативних джерел енергії, у багатьох розвинених країнах на даний час цей показник вже складає десятки відсотків від загальної потужності електромережі. Зважаючи на мінливу і непередбачувану природу енергії з альтернативних джерел, зокрема, фотобатарей, виникає потреба у прогнозуванні обсягів надходження електроенергії. Це сприяє стабільності електропостачання навантажень систем розподіленої генерації, збільшенню допустимої потужності електроспоживання від альтернативних джерел енергії, а також підвищенню якості роботи сонячної електростанції з мережею за рахунок вчасної компенсації зміни потужності додатковими джерелами енергії. Саме тому дослідження, присвячене удосконаленню системи прогнозування енергії від фотобатарей, є актуальним.

Керівник: Ямненко Юлія Сергіївна

Рік вступу до аспірантури: 2016


Кузін Дмитро Володимирович

tunz7a9qsfu

Аспірант

Назва роботи: “Покращення енергетичних характеристик та гармонічного складу перетворювачів модульної структури”

Коротка характеристика роботи: Модульний принцип широко застосовується для побудови перетворювачів різних типів, в тому числі багаторівневих інверторів, випрямлячів, імпульсних перетворювачів постійної напруги. Перевагою перетворювачів з модульною структурою є об’єднання певної кількості ідентичних перетворювальних комірок порівняно невеликої потужності, для досягнення  великих значень струму(напруг). Модульна структура перетворювачів забезпечує покращення форми кривої струму або напруги, підвищується гнучкість перебудови структури перетворювача. Забезпечується високий рівень уніфікації конструкції, підвищується надійність роботи перетворювача шляхом резервування комірок.

Керівник: Терещенко Тетяна Олександрівна

Рік вступу до аспірантури: 2016

 


Калошин Олександр Олександрович

600х600

Аспірант

Назва роботи: Підвищення надійності функціонування перетворювачів з модульною структурою для контактного мікрозварювання.

Коротка характеристика роботи: Однією з найважливіших характеристик будь-якого електронного пристрою є його надiйнiсть. Коректна оцiнка надiйностi є принципово важливим при проектуваннi устаткування спецiального призначення, яке має унiкальну складну схемотехнiку та високу вартiсть. Покращення основних технiчних характеристик пристроїв такого роду зазвичай пов’язане з пiдвищенням їх схемотехнiчної складностi та алгоритму роботи. Таким чином дослiдження в напрямку оцiнки надiйностi функцiонування електроних перетворювальних пристроїв з модульною структурою, а також знаходження шляхiв її пiдвищення є безсумнiвно актуальними.

Керівник: Бондаренко Олександр Федорович

Рік вступу до аспірантури: 2016

 


Кожушко Юлія Віталіївна

1

Аспірант

Назва роботи: “Зарядні пристрої комбінованих ємнісних накопичувачів енергії з поліпшеними функціональними можливостями та показниками енергоефективності”

Коротка характеристика роботи: Стрімкий розвиток автономних систем енергоживлення вимагає вдосконалення електротехнічних пристроїв накопичення електричної енергії та методів керування ними, а також швидку і дозовану передачу енергії таких накопичувачів у навантаження. Сучасні накопичувачі повинні забезпечувати сотні тисяч циклів поповнення та передачі енергії у навантаження з мінімальними втратами. Створення нових комбінованих ємнісних накопичувачів енергії також вимагає вдосконалення існуючих зарядних пристроїв та створення принципово нових із поліпшеними функціональними можливостями. Робота присвячена розробці зарядних пристроїв комбінованих ємнісних накопичувачів енергії з урахуванням показників енергоефективності.

Керівник: Бондаренко Олександр Федорович

Рік вступу до аспірантури: 2017


Рижакова Тетяна Олексіївна

P70402-125517

Аспірант

Назва роботи: “Підвищення техніко-економічних та енергетичних показників перетворювачів електричної енергії з модульною структурою для контактного зварювання”

Коротка характеристика роботи: Одним з найбільш ефективних способів з’єднання металевих деталей є контактне зварювання, яке реалізується шляхом їх нагрівання в точці зварювання до температури плавлення електричним струмом, що пропускається крізь них. Однією з найважливіших складових обладнання для контактного зварювання є формувачі імпульсів струму. Саме на них покладається завдання забезпечення необхідних для зварювання амплітуди, тривалості протікання і форми імпульсу зварного струму, від яких безпосередньо залежить якість отримуваних з’єднань. В зв’язку з тим, що рівень розвитку електронної техніки та приладобудування виставляє все більші вимоги до якості зварних з’єднань, підвищуються вимоги до параметрів формованих імпульсів, а також до техніко-економічних та енергетичних показників формувачів цих імпульсів. Тому робота присвячена удосконаленню перетворювачів електричної енергії для контактного зварювання.

Керівник: Бондаренко Олександр Федорович

Рік вступу до аспірантури: 2017


Крилов Артем Вадимович

АСПІРАНТ_Крилов_Артем_Вадимович

Аспірант

Назва роботи: “Реалізація інтелектуального керування у об’єктах розподіленої генерації MicroGrid із застосуванням концепції IoT”

Коротка характеристика роботи: Метою роботи є розробка системи керування з реалізацією концепції Internet of Things для MicroGrid. У дисертації викладено теоретичні принципи побудови системи розподіленої генерації MicroGrid з реалізацією концепції
«Інтернету речей» (IoT – Internet of Things). Узгоджене енергоефективне керування електроживленням у MicroGrid набуває особливої актуальності в умовах сучасного розвитку енергетики, електротехніки та електроніки, при великій кількості електротехнічних пристроїв, які суттєво відрізняються за функціональними характеристиками, робочими режимами, рівнем споживання та важливістю для людини. Реалізація узгодженого керування
електроживленням дозволяє контролювати та розподіляти режими роботи навантажень та генераторів, продовжувати термін служби електроприладів, зменшити витрати на електроенергію. У дисертації викладено схема та моделювання системи розподіленої генерації MicroGrid з концепцією IoT в пакеті програми Proteus, а також програмне забезпечення серверу керування.

Керівник: Ямненко Юлія Сергіївна

Рік вступу до аспірантури: 2017