КЛЕН Катерина Сергіївна


 • Курс: "Цифрові інформаційні системи", "Електронні системи"
 • Каб.: 313-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Кандидат технічних наук.

Народилась 1989р. у м. Києві. У 2006 році закінчила спеціалізовану школу №183 з поглибленим вивченням англійської мови, фізико-математичний клас, в тому ж році стала студенткою Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» факультету електроніки (ФЕЛ) кафедри промислової електроніки (ПЕ). У 2010 році здобула кваліфікацію бакалавра електроніки. З 15 травня по 15 вересня 2011 року проходила стажування у Технічному Університеті, м. Дрезден, Німеччина.  У 2012 році закінчила з відзнакою магістратуру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та здобула кваліфікацію інженера-дослідника. 1 березня 2016 році захистила дисертацію “Керування режимами роботи перетворювачів автономних систем електроживлення” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З 01 вересня 2013 року працює асистентом, з 26 квітня 2016 року – старшим викладачем, з 26 грудня 2016 року – доцентом  кафедри промислової електроніки.

Тематика наукової діяльності – розробка алгоритмів для планування PLC мережі для Смарт Грід; аналіз та синтез схем за допомогою методу структурних чисел; відбір максимальної енергії від відновлюваних джерел; апроксимація функції зміни первинного потоку енергії.

Є автором понад 20 наукових праць.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=J8YEAV0AAAAJ&view_op=list_works

В системі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/oks5

Монографії

 1. Блинов И.В., Денисюк С.П., Жуйков В.Я., Кириленко А.В., Киселева А.Г., Лукьяненко Л.Н., Осипенко Е.С., Павловский В.В., Парус Е.В., Сопель М.Ф., Стелюк А.О., Танкевич С.Е. Интеллектуальные электроэнергетические системы: элементы и режимы: Под общ. ред. акад. НАН Украины А.В. Кириленко / Институт электродинамики НАН Украины. – К.: Ин-т электродинамики НАН Украины, 2014. – 408 с.
 2. Вербицький Є.В., Кисельова А.Г., Осипенко К.С. Контекстно-залежне керування автономними системами електроживлення: під загальною редакцією д.т.н. Жуйкова В.Я. – К.: Аверс, 2015. – 187 с.
 3. Базюк Т.М., Блінов І.В., Буткевич О.Ф., Гончаренко І.С., Денисюк С.П., Жуйков В.Я., Кириленко О.В., Лук’яненко Л.М., Миколаєць Д.А., Осипенко К.С., Павловський В.В., Рибіна О.Б., Стелюк А.О., Танкевич С.Є., Трач І.В. Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими: За заг. ред. акад. НАН України О.В. Кириленка / Інститут електродинаміки НАН України. – К.: Ін-т електродинаміки НАН України, 2016. – 400 с.

Статті, що індексуються в міжнародих базах знань

 1. Yamnenko J. S. Network planning for narrow-band Power Line Communication in Smart Grid / J. S. Yamnenko, K. S. Osypenko, I. O. Neporozhnev // Технiчна електродинамiка. – 2012. – №3. – С. 53-54. (Scopus)
 2. Осипенко Е.С. Определение формы задающего тока компенсатора при работе ветрогенератора на выпрямительную нагрузку // Технiчна електродинамiка. – 2014. – №4. – С. 90-92. (Scopus)
 3. В.Я. Жуйков Передаточні функції дизель-генератора в окремих областях частот / К.С. Осипенко, В.Я. Жуйков // Технічна електродинаміка. – 2016. – № 5. – С. 49-51. (Scopus)
 4. Zhuikov V. Compensator currents form determination considering wind generator aerodynamic resistance / V. Zhuikov, K. Osypenko // 2014 IEEE International conference on intelligent energy and power systems (IEPS) Conference Proceedings. 2014. – P. 168-170. (IEEEXplore)
 5. Zhuikov V. The Stability of Solar Panel-Diesel Generator System / V. Zhuikov, K. Osypenko // 2nd International conference Intelligent Energy and Power Systems (IEPS) Conference Proceedings. 2016. – P. 55-58. (IEEEXplore)
 6. Осипенко К.С. Лінеаризація функції зміни параметрів потоку первинної енергії дискретними функціями Франкліна / Осипенко К.С., Жуйков В.Я. // Електроніка та зв’язок. – 2016. Том 21, №4(93). – С. 33-37. (Copernicus)

Статті в фахових виданнях

 1. Жуйков В. Я. Определение коэффициента передачи в Смарт Грид методом структурных чисел / В. Я. Жуйков, Е. С. Осипенко. // Электроника и связь. – 2012. – №5. – С. 10–15.
 2. Жуйков В. Я. Формирование синусоидального напряжения разнотипными источниками энергии / В. Я. Жуйков, Е. В. Вербицкий, Е. С. Осипенко // Энергосбережение енергетика энергоаудит. – 2013. – №8 (114). – С. 104-106.
 3. Zhuikov Operation features of the converters of an autonomous power supply system / V. Zhuikov, K. Osypenko // Computational problems of electrical engineering. – 2014. Vol. 4, No. 2. – P. 99-102.
 4. Патент України на винахід 108127 МПК Н02М 7/525 (2006.01). Спосіб формування синусоїдальної напруги на основі перетворювача з амплітудно-широтно-імпульсною модуляцією та пристрій для його реалізації / Жуйков В.Я., Вербицький Є.В., Осипенко К.С.; заявл. 13.05.2013, опубл. 25.03.2015, Бюл. № 22.
 5. Жуйков В.Я., Ямненко Ю.С., Осипенко К.С. Підвищення енергоефективності системи електроживлення з вітрогенератором // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №5. – С. 38-43.
 6. В.Я. Жуйков Особливості відбору енергії від вітрогенератора в перехідному режимі орієнтації на вектор вітрового потоку / В.Я. Жуйков, К.С. Осипенко // Вісник Криворізького національного університету. – 2016. – №42. – С. 39-42.

Матеріали конференцій

 1. Осипенко К.С., Пічкальов Є.С. Капітальні витрати у пристроях локального об’єкту //IV Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2011», Збірник статей, частина 2, 2011 р., с. 218-222.
 2. Осипенко К. С. Евристичний алгоритм планування Смарт Грід мереж / К. С. Осипенко, В. В. Досенко // V Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2012», Збірник статей. – 2012. – С. 355-358.
 3. Yamnenko J. Network Planning Based on Linear Programming and Genetic Algorithms / Yamnenko J., Osypenko K., Neporozhnev I. // XXXII International Scientific Conference “Electronics and Nanotechnology 2012”, Proceedings. – 2012. – P.19-20.
 4. Осипенко К.С. Оптична система відбору максимальної енергії від сонячної батареї / К. С. Осипенко, П. І. Бучек // VII Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2014», Збірник статей. – 2014. – С. 247-250.
 5. Жуйков В.Я. Power sources external characteristics nonlinearity influence on power utilization factor calculation in Smart Grid / В. Я. Жуйков, К. С.Осипенко // Збірник праць конференції «Інтелектуальні енергетичні системи – ІЕС (ESS’15)». – 2015. С. 119-123.
 6. Осипенко К. С. Планування Smart Grid з використанням методу структурних чисел / К. С. Осипенко, Д. С. Трохимчук // VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2015», Збірник статей. – 2015. – С. 223-226.
 7. Осипенко К. С. Розрахунок стійкості систем розподіленої генерації / К.С. Осипенко, Б.С. Гнатюк // IX Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2016», Збірник статей. – 2016. – С. 322-326.
 8. Осипенко К. С. Імітаційна модель синхронного генератора / К.С. Осипенко, О.С. Корнисік // IX Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2016», Збірник статей. – 2016. – С. 318-321.