ХОМЕНКО Олександр Васильович


  • Курс: “Мікропроцесорні засоби та системи ”, “Електронні промислові пристрої”, “Конструювання і технології електронних систем та пристроїв”, “Спеціалізовані системи з мікропроцесорною технікою”
  • Каб.: 401-12
  • Телефон: +38 (044) 204-8122
  • CV

Народився у м. Києві в 1961 році. У 1979 році закінчив середню школу № 27 м. Києва і вступив до Київського політехнічного інституту. У 1985 році закінчив КПІ і отримав диплом інженера електронної техніки з відзнакою. З 1980 року член СУНПО інститута. З 1985 року працює на кафедрі промислової електроніки на посаді інженера з НДР, м.н.с., асистента, а з 1994 року по теперішній час – старшим викладачем кафедри. З 1987 по 1990 рік навчався в аспірантурі, в 1989 році проходив стажування в Болгарії. Підготував і читав лекції з інженерних дисциплін: “Системи перетворювальної техніки”, “Мікропроцесорні засоби та системи ”, “Електронні промислові пристрої”, “Конструювання і технології електронних систем та пристроїв”, “Спеціалізовані системи з мікропроцесорною технікою”. Веде курсове та дипломне проектування, керує переддипломною практикою студентів. Приймав участь у виконанні науково-дослідних робіт .

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=S3VVv_4AAAAJ&view_op=list_works

В системі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/xov

Вніс вагомий внесок у розвиток комп’ютеризації кафедри. Хоменко О.В. опублікував 19 статей, 9 меодичних вказівок, зробив 4 доповіді на конференціях, отримав 2 авторських свідотства на винаходи. Практичний результат роботи був впроваджений на електромашинобудівному заводі в м. Ризі.