ХОХЛОВ Юрій Виталійович


  • Курс: “Електронні комп'ютерні системи”
  • Каб.: 313-12
  • Телефон: +38 (044) 204-8122
  • CV

Доцент, кандидат технічних наук.

Народився 01.07.1980 р. В 1997 р. закінчив середню загальноосвітню школу в м. Києві. З 1997 по 2003 роки навчався в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут ” на факультеті електроніки, кафедра промислової електроніки. Здобув кваліфікацію магістра електроніки. У 2005 році захистив кандидатську дисертацію та здобув наукове звання кандидата технічних наук. З 2003 року працює в НТУУ “КПІ” на кафедрі промислової електроніки. Проводить лекційні заняття з курсів “Обчислювальна математика”, “Електронні комп’ютерні системи”, лабораторні заняття з курсів “Теорія електричних кіл”.

Є автором 16 наукових статей та 2 патентів на винахід.Є науковим керівником магістрів кафедри промислової електроніки НТУУ «КПІ».