ХИЖНЯК Тетяна Андріївна


  • Курс: „Електроніка і схемотехніка”, „Електроніка і мікросхемотехніка”, „Перетворювачі електричного струму”, „Пристрої цифрової електроніки”, „Пристрої аналогової електроніки” (лекції, практичні та лабораторні заняття – факультет електроніки, англійська мова викладання).
  • Каб.: 207-12
  • Телефон: +38 (044) 204-8122
  • CV
Доцент, кандидат технічних наук. 
Заступник декана з навчально-виховної роботи.
Народилась 17.11.1979 р. В 1997 закінчила загальноосвітню школу № 237 міста Києва. В 2003 р. закінчила НТУУ „КПІ”, факультет електроніки, кафедру промислової елекроніки – магістр електроніки за спеціальністю „Електронні системи”. З 01.09.2003р. асистент кафедри промислової елекроніки. В 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук за спеціальністю „Напівпровідникові перетворювачі електроенергії”. Тема дисертації „Діагностика напівпровідникових перетворювачів із застосуванням вейвлет-функцій m-ічного аргументу”. З 01.09.2008р. – старший викладач кафедри промислової елекроніки. З 01.09.2009р.  працює на посаді доцента кафедри промислової електроніки. В січні 2011 присвоєно вчене звання доцента кафедри промислової електроніки.
За роки роботи на кафедрі викладала курси: „Основи теорії авторегулювання” (практичні заняття), „Енергетична електроніка” (лабораторні заняття), „Електроніка і схемотехніка” (лекції, лабораторні та практичні заняття – Зварювальний факультет), „Електроніка і мікросхемотехніка” (лекції, лабораторні заняття – Інженерно-хімічний факультет та Теплоенергетичний факультети), „Перетворювачі електричного струму” (лекції, лабораторні заняття – Зварювальний факультет), „Електронні комп’ютерні системи” (комп’ютерний практикум), „Електроніка” (лабораторні заняття – Приладобудівний факультет, Теплоенергетичний факультет), „Електротехніка” (лабораторні заняття – Інженерно-фізичний факультет), „Основи світлотехніки”  та „Основи електроніки” (лекції, практичні та лабораторні заняття – Видавничо-поліграфічний інститут), „Пристрої цифрової електроніки” та „Пристрої аналогової електроніки” (лекції, практичні та лабораторні заняття – факультет електроніки, англійська мова викладання).
З 2002р. член організаційного комітету Міжнародної конференції „Проблеми сучасної електротехніки”. З 2007р. заступник зав. кафедрою з методичної роботи. В 2007р.  та 2009р.переможець конкурсу „Молодий викладач-дослідник” НТУУ „КПІ”. В 2008р. отримала премію НАН України для молодих учених за наукову працю „Застосування дискретних перетворень в задачах керування та діагностики пристроїв енергетичної електроніки”.В 2010р. стала лауреатом премії Президента України для молодих вчених за роботу „Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об’єктів”. Видано 26наукових статей, 1 монографія, 3 навчальні посібники (з них 2 – електронні навчальних посібники), 1 методичні вказівки до виконання  лабораторних робіт. Сфера наукових інтересів: діагностика напівпровідникових перетворювачів, вейвлет-перетворення, дискретні перетворення на кінцевих інтервалах та їх застосування для аналізу процесів у перетворювачах, моделювання перетворювачів електричної енергії в складі великих енергетичних систем.
Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=0JKDlYEAAAAJ
В системі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/xta