АБАКУМОВА Олена Олегівна


  • Курс: «Персональний комп'ютер та основи програмування», «Програмування та алгоритмічні мови», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Обчислювальна математика», «Чисельні методи»
  • Каб.: 404-12
  • Телефон: +38 (044) 204-8122
  • CV

– Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова, здобула кваліфікацію вчителя математики, інформатики та обчислювальної техніки.

– Має досвід роботи на посадах вчителя математики та інформатики гімназії №32 «Успіх» м. Києва, заступника директора з навчальної роботи центру «РКД-Інформ», викладача кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка. З 2006 року працює на посаді старшого викладача кафедри промислової електроніки НТУУ «КПІ».

– Викладає дисципліни «Персональний комп’ютер та основи програмування», «Програмування та алгоритмічні мови», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Обчислювальна математика», «Чисельні методи».

– Керує дипломними роботами ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

– Виконує обов’язки вченого секретаря кафедри промислової електроніки.

– Професійний і науковий інтерес – дистанційна освіта, дистанційна педагогіка, філософія освіти, створення навчально-наукового електронного освітнього середовища.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=nbvik0UAAAAJ&hl=ru

В системі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/aoo24

Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць, співавтор 2 навчальних посібників.

Нагороджена Грамотами Головного управління освіти и науки Київської міської державної адміністрації.