ТЕРЕЩЕНКО Тетяна Олександрівна


 • Курс: “Мікропроцесорна техніка”, ”Мікропроцесорні системи”, ”Сучасні напрямки мікропроцесорної та комп’ютерної техніки”
 • Каб.: 313-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Посада професор

Народилась 21.08.1950

Освіта:  вища: закінчила КПІ у 1973 р. за спеціальністю “Промислова електроніка”

Досвід роботи Загальний стаж 45 років, науково-педагогічний – 43

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів Є науковим керівником аспірантів кафедри

Виконує обов’язки: відповідальна за методичну роботу кафедри

Сфера наукових інтересів: мікропроцесорне керування вентильними перетворювачами на базі симетричного перетворення дискретних функцій.

Основні публікації: всього близька 150, з них основні

 • В.Я. Жуйков, Т.А. Терещенко, Ю.С. Петергеря Дискретные спектральные преобразования на конечных интервалах: учеб. пособие Навчальний посібник К.: НТУУ «КПІ», 2010 (Метод. Совет НТУУ «КПИ» протокол №8 от15.04.2010) – 244 c
 • Мікропроцесорна техніка. Підручник/ В.Я. Жуйков, Т.О. Терещенко, Ямненко Ю.С – 3-тє видання. Перероб і доповн. Доповнене – Київ: «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015 – 440 с

Інше – Нагороджена медаллю За наукові досягнення, лауреат Республіканської премії Ленінського Комсомолу ім. Миколи Островського в області науки, техніки та виробництва.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=iJCM46IAAAAJ&hl=ru

В системі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/tto3

Scopus Articles:

 1. Research of autocorrelation function using the transformation in oriented basis in electrical circuits / T.Tereshchenko, Т. Khyzhniak, L. Laikova, A. Parkhomenko. // Technical Electrodynamics. – 2016. – №4. – C. 29–31
 2. Positioning precision evaluationof video systems / T. A. Tereshchenko, Y. S. Yamnenko, D. V. Lazariev. // Technical Electrodynamics. – 2016. – №5. – С. 85–87
 3. Tereschenko, T., Yamnenko, J., Klepach, L., Peterheria, V. (2015). Aspects of virtual market of electrical energy. International Conference on Modern Electric Power Systems 2015 (MEPS’15), 6 – 9 July 2015, Wroclaw, Poland
 4. Tereschenko T. Processing of biotelemetrial data based on matched filters / T. Tereschenko, Y. Yamnenko, Y. Khokhlov. // Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo). – 2016. – P. 1-3. http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7739600/
 5. Tereschenko T. Technical realization of energy transferring in MicroGrid / T. Tereschenko, Y. Yamnenko, L. Klepach. // 2nd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, IEPS 2016 – Conference Proceedings. – 2016.  http://ieeexplore.ieee.org/document/7521874/
 1. Amplitude PWM with Increased Factor of Source Voltage Use / T. Tereshchenko, J. Yamnenko 2016 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), 13-14 October 2016, pp. 255-258.
 2. Yamnenko, Y.S., Tereshchenko T.O., Mykolayets D.A Active power line conditioner with battery charge . Technical Electrodynamics Volume 2015, Issue 5, 2015, Pages 16-20
 3. Tereshchenko T., Pichkalo, I., Yamnenko J. Control of fuel consumption as an aspect of resource saving in hybrid uninterruptible power systems.2014 55th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2014 – 24 December 2014, Article number 6998220, Pages 255-258
 4. Tereshchenko T.O., Laikova L.H., Parkhomenko A.S. Methods for determining an autocorrelation function using walsh transform.Technical Electrodynamics. Volume 2014, Issue 5, 2014, Pages 104-106
 5. Tereshchenko T.O., Bezhenar V.O., Beloshytskyi M.Y.Multilevel inverter with amplitude pulse width modulation  Technical Electrodynamics Issue 4, 2014, Pages 81-83
 6. Pichkalov I., Tereshchenko T., Yamnenko J. Resources save control of hybrid uninterruptible power supply systems2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, IEPS 2014 – Conference Proceedings 2014, Article number 6874159, Pages 102-104
 7. Bezhenar V., Mykolaet, D., Mykytyuk V., Tereshchenko, T. Multilevel inverter as var-compensator2013 IEEE 33rd International Scientific Conference Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2013 – Conference Proceedings 2013, Article number 6552076, Pages 370-372
 8. Tereshchenko T., Yamnenko Y., Veretiuk A., Veretiuk S Wavelet transform at oriented basis for network traffic forecasting2013 IEEE 33rd International Scientific Conference Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2013 – Conference Proceedings 2013, Article number 6552049, Pages 450-454
 9. Tereshchenko T.A., Lazarev D.V., Aleksandrov D.S. Application of walsh transform in video-tracking system for images correlation computation Technical Electrodynamics Issue 2, 2012, Pages 133-134
 10. Tereshchenko T.O., Bezhenar V.A. Multilevel inverter output voltage generation based on orthogonal conversion.Technical Electrodynamics Issue 2, 2012, Pages 51-52
 11. Zhuikov , Tereschenko T., Petergerya J., Khyzhnyak T. Diagnostics of converter state using wavelet transformation.  5th International Conference-Workshop Compatibility in Power Electronics, CPE 2007. 2007, Article number 4296553
 12. Tereshchenko T.A., Moskalenko Ye.V., Petergeria Yu.S Construction of fast symmetrical transforms on finite intervals based on extension and delay theorems.Engineering Simulation Volume 17, Issue 6, 2000, Pages 763-771

Монографії

1. Системы управления лучевых технологических установок – Печ. Монография. Киев.: Техника,1988 . 15 Спивак В.М. Шелягин В.Д. Мл Терещенко Т.А, аденов Г.

 

2. Преобразования дискретных сигналов на конечных интервалах в ориентированном базисе монографія – К.: Аверс, 2003. – 274 с. Жуйков В.Я. Терещенко Т.А,,

Петергеря Ю.С

3. Інтелектуальні системи керування потоками електроенергії у локальних об’єктах монографія К.: Медіа ПРЕС, 2005. – 212 с. О.В. Кириленко,

Ю.С. Петергеря,

В.Я. Жуйков,

Т.О Терещенко.

4. Спектральные преобразования функций с m-ичным аргументом: теория и применения. монографія – К.: Аверс, 2006. – 294 с. 6 Жуйков В.Я Терещенко Т.А,

Петергеря Ю.С

5. Регульовані фільтри джерел живлення для захисту інформації в мікроконтролерах монографія 2016 Жуйков В.Я.,

Терещенко Т.О,,

Ямненко Ю.С.,

Мороз А.В.

 

Основні навчально-методичні праці

Підручники та навчальні посібники
6. Мікропроцесорна техника: Підручник / / За ред. Т.О. Терещенко.

 

Підручник з грифом МОНУ – К.: Політехнік, 2003. – 440 с Ю.І. Якименко, Є.І. Сокол, В.Я. Жуйков,

Т.О Терещенко,,

Ю.С. Петергеря

7. Мікропроцесорна техніка. Друге видання. Доповнене./ За ред. Т.О. Терещенко. Підручник з грифом МОНУ – Київ, 2004. – 440 с Ю.І. Якименко, Є.І. Сокол, В.Я. Жуйков,

Т.О Терещенко,,

Ю.С. Петергеря

8. Схемотехніка електронних систем Том 3 Мікропроцесори та мікроконтролери Підручник з грифом МОНУ /– Київ, 2004. – 320 с. Бойко В.І., Гуржій А.М., Жуйков В.Я.,  Зорі А.А., Співак В.М., Терещенко Т.О, Петергеря Ю.С.
9. Основи технічної електроніки у 2 кн. Кн 2. Схемотехніка. Підручник. Підручник з грифом МОНУ К.: Вища школа,  2007 (лист МОНУ № 1.4/18 Г-312  від 29.07.2006 р.) 520

86

Бойко В.І., Гуржій А.М., Жуйков В.Я.,  Зорі А.А., Співак В.М., Терещенко Т.О,.
10. Мікропроцесори та мікроконтролери Електронний підручник з грифом МОНУ www.kaf-pe.kpi.ua

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4_18-Г-114 від 10.01.2009 р.)

Тип носія – сервер веб-сайту,

Фізичний формат запису – .zip

Операційна система – Windows

557

140

 В.Я.Жуйков,

Т.О. Терещенко. Ю.В. Хохлов

11. Інтелектуальні системи забезпечення енергозбереження житлових будинків

 

Навчальний посібник К.: Медіа-ПРЕС, 2008

(Видано за Грантом Президента України. Рекомендовано Вченою Радою ФЕЛ, протокол 2/08 від 25.02.2008)

256

85

В.Я.Жуйков,

Т.О. Терещенко. Ю.С. Петергеря ,

 

12. Интеллектуальные системы обеспечения энергосбережения жилых домов. Навчальний посібник К.: Аверс, 2008 258

85

В.Я.Жуйков,

Т.А. Терещенко. Ю.С. Петергеря

13. Basics of Circuitry of electronics systems: Підручник з грифом МОНУ K.: Norita-plus: Avers, 2006. – 784 p. (лист МОНУ № 1/11–4043  від 23.09.2003 р.) 784

130

V.I.Boyko

V.Y Zhujkov, A.A.Zori,

V.M.Spivak,

T.A.Tereshchen-ko

V.D. Sheliagin

14. Цифрова схемотехніка електронних систем Підручник з грифом МОНУ К.: Вища школа,  2010 (лист МОНУ № 1.4/18-Г-848  від 10.01.2008 р.) 352

70

Бойко В.І., Гуржій А.М., Жуйков В.Я.,  Зорі А.А., Співак В.М., Терещенко Т.О,.
15. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої Підручник з грифом МОНУ К.: Освіта України, 2010 (лист МОНУ № 1.4/18-Г-1656  від 07.07.2008 р.) 480

70

Бойко В.І., Гуржій А.М., Жуйков В.Я.,  Зорі А.А., Співак В.М., Терещенко Т.О,.
16. Дискретные спектральные преобразования на конечных интервалах: учеб. пособие Навчальний посібник К.: НТУУ «КПІ», 2010

(Метод. Совет НТУУ «КПИ» протокол №8 от15.04.2010)

244

80

В.Я.Жуйков,

Т.А. Терещенко. Ю.С. Петергеря

17. Передача сигналов управления в условиях помех Навчальний посібник К.: НТУУ «КПІ», 2010

(Метод. Совет НТУУ «КПИ» протокол №8 от15.04.2010)

220

75

В.Я. Жуйков,

Т.А. Терещенко Ю.В. Хохлов

18. Спеціалізовані та промислові мікропроцесорні системи; Дистанційний курс Сертифікат УЦДО від 15.05.2012; № НМП №2536 11,7 д.а.
19. Сучасні напрямки комп’ютерної та мікропроцесорної техніки

 

Дистанційний курс Сертифікат УЦДО від 25.04.2013; № НМП №3670 12,16
20. Мікропроцесорна  техніка Навчальний посібниик Алчевськ: ДонДГУ, 2013 – 497 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН 1/11-12151; дата 22.12.2011)

28,8 Жуйков В.Я.,

Т.О. Терещенко Захожай О.Ш.
Паеранд Ю.Е

 

21. Мікропроцесорна  техніка Підручник з грифом МОНУ – 3 вид, перероб.і допов. -– Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка, 2015.  – 440с.

 

23,25 Жуйков В.Я.,

Т.О. Терещенко Ямненко Ю.С

 

В системі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/tto3

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=iJCM46IAAAAJ&hl=ru