ВОЛКІВСЬКИЙ Вадим Борисович


  • Курс: "Інформаційні технології", "Комп'ютерні мережі та системи"
  • Каб.: 407-12
  • Телефон: +38 (044) 204-8122
  • CV

Доцент, кандидат технічних наук. 

Народився 14 жовтня 1979 року в м. Києві. В 1997 році закінчив середню загальноосвітню школу № 251 ім. Хо Ши Міна м. Києва. З 1997 по 2003 роки навчався у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» на факультеті електроніки на кафедрі промислової електроніки, де здобув науковий ступінь магістра в галузі електронні системи та отримав диплом з відзнакою. Лауреат конкурсів на кращу магістерську атестаційну роботу: посів перше місце у конкурсі факультету електроніки та друге місце у конкурсі НТУУ„КПІ”. В 2003 році, перед зарахуванням до аспірантури, працював інженером на протязі 4-х місяців в НДІ Прикладної Електроніки. В листопаді 2006 року закінчив навчання у аспірантурі, а у червні 2007 року захистив дисертаційну роботу “Напівпровідникові перетворювачі з підвищеною ефективністю заряду акумуляторів імпульсними асиметричними струмами” та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. З 2007 року працює завідувачем учбовою лабораторією обчислювальної техніки факультету електроніки НТУУ „КПІ” та старшим викладачем кафедри промислової електроніки. З вересня 2012 року – доцент кафедри ПЕ.  Сфера наукових інтересів – розробка напівпровідникових перетворювачів з підвищеною ефективністю заряду акумуляторів. Приймав участь у виконанні 6 науково-дослідних робіт. Має 12 наукових робіт, з них 9 статей в фахових наукових виданнях (з них 3 самостійно) та 3 деклараційні патенти України. Брав участь у 6 науково-технічних конференціях.
Керує дипломними бакалаврськими роботами на кафедрі промислової електроніки НТУУ «КПІ».

В сиситемі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/vvb

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=EptWTNcAAAAJ&hl=uk