РУДЕНКО Тетяна Володимирівна


  • Курс: “Промислова електроніка ” та “Електроніка”
  • Каб.: 309-12
  • Телефон: +38 (044) 204-8122
  • CV

Доцент, кандидат технічних наук.
Народилася 11 квітня 1957 року. У 1980 р. з відзнакою закінчила Київській політехнічний інститут по кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки факультету електроприладобудування та обчислювальної техніки. З 1980 року працювала в інституті електродинаміки НАН України в відділі транзисторних перетворювачів на посадах інженера та молодшого наукового співробітника. Захистила кандидатську дисертацію в 1993 році. З 2003 року працює на кафедрі промислової електроніки на посаді доцента. Читає лекції з курсів: “Промислова електроніка ” та “Електроніка” для студентів приладобудівного та теплоенергетичного факультетів. Має 17 наукових робіт, 1 авторське свідоцтво про винахід, є співавтором 5-х методичних посібників. З 2006 року є заступником декана факультету по заочній формі навчання та по роботі з іноземними студентами.
Керує дипломними бакалаврськими роботами на кафедрі промислової електроніки НТУУ «КПІ».

В системі Intellect:intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/rtv4

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=3ALfyY0AAAAJ