БУДЬОННИЙ Олександр Володимирович


  • Курс: "Пристрої перетворювальної техніки", "Силові електронні системи"
  • Каб.: 315-12
  • Телефон: +38 (044) 204-8122
  • CV

Доцент, кандидат технічних наук.

Народився 29 квітня 1951 року. У 1974 р. з відзнакою закінчив Київській політехнічний інститут по кафедрі енергетичної електроніки. З 1974 року працює на кафедрі промислової електроніки на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, асистента, старшого викладача. Зараз працює доцентом кафедри. Захистив кандидатську дисертацію в 1981 році. Має понад 40 наукових робіт, 18 авторських свідоцтв про винаходи, є співавтором двох підручників та 4-х методичних посібників. Лауреат І премії КПІ за найкращий підручник 2002р. Нагороджений ювілейною медаллю “В пам’ять 1500-річчя Києва”. Має почесний диплом ХІV міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні – 2011». Являється висококваліфікованим спеціалістом в галузі розробки високоефективних напівпровідникових перетворювачів енергії, керівник наукової лабораторної.
Керує дипломними бакалаврськими роботами. Є науковим керівником магістрів та аспірантів кафедри промислової електроніки НТУУ «КПІ».

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=yZ4oe0AAAAAJ&hl=uk