Освітні програми

ОПП_Бакалавр_171_Електроннi_компоненти_i_системи_ФЕЛ

ОПП_Магiстр_проф_171_Електроннi_компоненти_i_системи_ФЕЛ

ОНП_Магiстр_наук_171_Електроннi_компоненти_i_системи_ФЕЛ

ОНП_Доктор філософії_171_Електронні компоненти і системи_ФЕЛ

171-Магістр-Електронні-прилади-та-пристрої_ОНП

171-B-Електронні-прилади-та-пристрої

171-Mагістр-Електронні-прилади-та-пристрої_ОПП

Освітньо-професійна програма включає навчальні дисципліни освітньо-професійної програми та додаткові дисципліни за спеціалізаціями, які поглиблюють знання з спеціальних розділів фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін і забезпечують проектувальні, конструкторські і технологічні компетентності для подальшої інженерної та дослідницької діяльності.

Дисципліни ОПП магістра

1. Цикл загальної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

 1. Інтелектуальна власність та патентознавство

Вибіркові компоненти ОП

 1. Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку
 2. Практикум з іншомовного професійного спілкування
 3. Навчальна  дисципліна з менеджменту (інноваційний менеджмент, дисципліна з розробки стартап-проектів і таке інше)
 4. Наукова робота за темою магістерської дисертації

2. Цикл професійної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

 1. Електронні системи керування та регулювання
 2. Мікропроцесорні системи
 3. Основи теорії авторегулювання
 4. Конструювання та технології електронних пристроїв та систем
 5. Пристрої відображення та реєстрації інформації
 6. Силові електронні системи
 7. Системи електроживлення електронної апаратури
 8. Технології Інтернету речей в електроніці
 9. Додаткові розділи силової електроніки

Вибіркові компоненти ОП

 1. Переддипломна  практика
 2. Виконання магістерської дисертації

Освітньо-наукова програма_магістр

Освітньо-наукова програма включає навчальні дисципліни освітньо-професійної програми та додаткові дисципліни за спеціалізацією, які поглиблюють знання зі спеціальних розділів фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін і забезпечують дослідницькі компетентності для подальшої освітньо-наукової діяльності.

Дисципліни ОНП магістра

1. Цикл загальної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

 1. Інтелектуальна власність та патентознавство
 2. Математичні методи оптимізації
 3. Математичне моделювання систем та процесів

Вибіркові компоненти ОП

 1. Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку
 2. Практикум з іншомовного професійного спілкування
 3. Навчальні дисципліни з педагогіки
 4. Навчальна  дисципліна з менеджменту (інноваційний менеджмент, дисципліна з розробки стартап-проектів і таке інше)
 5. Наукова робота за темою магістерської дисертації

2. Цикл професійної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

 1. Електронні системи керування та регулювання
 2. Мікропроцесорні системи
 3. Основи теорії авторегулювання
 4. Конструювання та технології електронних пристроїв та систем
 5. Пристрої відображення та реєстрації інформації
 6. Силові електронні системи
 7. Системи електроживлення електронної апаратури
 8. Технології Інтернету речей в електроніці
 9. Додаткові розділи силової електроніки
 10. Комп’ютерні технології
 11. Додаткові розділи інформаційної електроніки
 12. Сучасні напрямки комп’ютерної та мікропроцесорної техніки

Вибіркові компоненти ОП

 1. Науково-дослідна  практика
 2. Робота над магістерською дисертацією