Крилов Артем Вадимович

АСПІРАНТ_Крилов_Артем_Вадимович

Аспірант

Назва роботи: “Реалізація інтелектуального керування у об’єктах розподіленої генерації MicroGrid із застосуванням концепції IoT”

Коротка характеристика роботи: Метою роботи є розробка системи керування з реалізацією концепції Internet of Things для MicroGrid. У дисертації викладено теоретичні принципи побудови системи розподіленої генерації MicroGrid з реалізацією концепції
«Інтернету речей» (IoT – Internet of Things). Узгоджене енергоефективне керування електроживленням у MicroGrid набуває особливої актуальності в умовах сучасного розвитку енергетики, електротехніки та електроніки, при великій кількості електротехнічних пристроїв, які суттєво відрізняються за функціональними характеристиками, робочими режимами, рівнем споживання та важливістю для людини. Реалізація узгодженого керування
електроживленням дозволяє контролювати та розподіляти режими роботи навантажень та генераторів, продовжувати термін служби електроприладів, зменшити витрати на електроенергію. У дисертації викладено схема та моделювання системи розподіленої генерації MicroGrid з концепцією IoT в пакеті програми Proteus, а також програмне забезпечення серверу керування.

Керівник: Ямненко Юлія Сергіївна

Рік вступу до аспірантури: 2017