Рижакова Тетяна Олексіївна

Рижакова Тетяна Олександріївна

P70402-125517

Аспірант

Назва роботи: “Підвищення техніко-економічних та енергетичних показників перетворювачів електричної енергії з модульною структурою для контактного зварювання”

Коротка характеристика роботи: Одним з найбільш ефективних способів з’єднання металевих деталей є контактне зварювання, яке реалізується шляхом їх нагрівання в точці зварювання до температури плавлення електричним струмом, що пропускається крізь них. Однією з найважливіших складових обладнання для контактного зварювання є формувачі імпульсів струму. Саме на них покладається завдання забезпечення необхідних для зварювання амплітуди, тривалості протікання і форми імпульсу зварного струму, від яких безпосередньо залежить якість отримуваних з’єднань. В зв’язку з тим, що рівень розвитку електронної техніки та приладобудування виставляє все більші вимоги до якості зварних з’єднань, підвищуються вимоги до параметрів формованих імпульсів, а також до техніко-економічних та енергетичних показників формувачів цих імпульсів. Тому робота присвячена удосконаленню перетворювачів електричної енергії для контактного зварювання.

Керівник: Бондаренко Олександр Федорович

Рік вступу до аспірантури: 2017

 Сторінка в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=GpdbwxcAAAAJ

Публікації в журналах та матеріалах конференцій:
1) Modular Power Supply for Micro Resistance Welding / [O. Bondarenko, I. Verbytskyi, V. Prokopets, Kaloshyn O., Spitsyn D., Ryzhakova T., Kozhushko Y.]. // Electrical, Control and Communication Engineering. – 2017. – №12. – P. 20–26.
2) Supercapacitor battery charger with voltage equilizing / Z.Stević, O. Bondarenko, T. Ryzhakova, Y. Kozhushko. // Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije–MKOIEE. – 2017. – №1. – P. 127–134.
3) Bondarenko O. F. Power Supply with Modular Structure for Micro Resistance Welding / O. F. Bondarenko, T. O. Ryzhakova, Y. V. Kozhushko. // 16th International Symposium «Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering» and «Doctoral School of Energy and Geotechnology III» (Parnu, Estonia, 2017). – 2017.
4) Рижакова Т.О. Енергоефективність формувача імпульсів струму для контактного мікрозварювання/ Рижакова Т.О., Кожушко Ю.В. // Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2017», Збірник статей .  –К.,2017.–С. 55-58.
5) Рижакова Т.О. Зниження втрат потужності в імпульсному перетворювачі постійної напруги першого роду/ Рижакова Т.О. // Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2016», Збірник статей .  –К.,2016.–С. 314-317.
6) Рижакова Т.О. Формувач імпульсів для контактного зварювання з багатокомірковою структурою/ Рижакова Т.О. // Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2015», Збірник статей .  –К.,2015.–С. 202-204.
 
Участь у програмі студентського обміну Erasmus+ 2017.