Калошин Олександр Олександрович

600х600

Аспірант

Назва роботи: “Пiдвищення надiйностi функцiонування перетворювачiв з модульною структурою для контактного мiкрозварювання”

Коротка характеристика роботи: Однією з найважливіших характеристик будь-якого електронного пристрою є його надiйнiсть. Коректна оцiнка надiйностi є принципово важливим при проектуваннi устаткування спецiального призначення, яке має унiкальну складну схемотехнiку та високу вартiсть. Покращення основних технiчних характеристик пристроїв такого роду зазвичай пов’язане з пiдвищенням їх схемотехнiчної складностi та алгоритму роботи. Таким чином дослiдження в напрямку оцiнки надiйностi функцiонування електроних перетворювальних пристроїв з модульною структурою, а також знаходження шляхiв її пiдвищення є безсумнiвно актуальними.

Керівник: Бондаренко Олександр Федорович

Рік вступу до аспірантури: 2016

Досягнення:

Бондаренко О.Ф., Бондаренко Ю.В., Сафронов П.С., Калошин О.О. Заходи з підвищення надійності функціонування транзисторного перетворювача з модульною структурою // Труды XVII Междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2016). Одеса, 23-27 мая 2016 года. – Одесса: Политехпериодика. – 2016. – С. 182-183.
Bondarenko O., Bondarenko Iu., Kaloshyn O., and Safronov P., “Reliability of Multicell-Type Transistor Converter for Micro Resistance Welding,” in Electronics and Information Technology (EIT), 2016 International Conference on, 2016, pp. 21–24. doi: 10.1109/ICEAIT.2016.7500983. URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7500983&isnumber=7500951
Бондаренко О.Ф., Сафронов П.С., Бондаренко Ю.В., Калошин О.О. Залежність надійності роботи перетворювача для контактного мікрозварювання з модульною структурою від кількості модулів та умов функціонування, Електротехніка і Електромеханіка, 2016, №4(2), Том II. Харків. – С. 4-8.
Bondarenko O., Verbytskyi I., Spitsyn D., Kaloshyn O., “Multicell-type Charger for Supercapacitors with Power Factor Correction,” in 16th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology III”, January 16 – 21, 2017, Pärnu, Estonia.
Oleksandr Bondarenko, Ievgen Verbytskyi, Vadym Prokopets, Oleksandr Kaloshyn, Denys Spitsyn, Tetiana Ryzhakova, and Yuliia Kozhushko, “Modular Power Supply for Micro Resistance Welding,” in Electrical, Control and Communication Engineering, vol.12 (2017): pp 20-26. 6 p. doi:10.1515/ecce-2017-0003
О.Ф. Бондаренко, Ю.В. Бондаренко, П.С. Сафронов, О.О. Калошин, Проблеми оцінки надійності перетворювачів з модульною топологією, Електротехніка і Електромеханіка, 2017, №27(1249). Харків. – С. 238-243.