Методичне забезпечення

Програмування

Теорія електричних кіл -1

Теорія електричних кіл -2

Обчислювальна математика

Інформаційні технології -1

Об’єктно-орієнтоване програмування

Теорія поля

Енергетична електроніка

Теорія інформації та обробка сигналів – 1

Електромагнітна техніка – 1

Електромагнітна техніка – 2

Основи конструювання в електроніці

Електронні системи 

Пристрої перетворювальної техніки -1

Пристрої перетворювальної техніки -2

Мікропроцесорні пристрої

Інформаційні технології -3

Мікропроцесорна техніка

Цифрові інформаційні системи

Енергозбереження та енергоефективність-1

Енергозбереження та енергоефективність-2

Електронні системи керування та регулювання

Мікропроцесорні системи

Основи теорії авторегулювання

Конструювання та технології електронних пристроїв та систем

Пристрої відображення та реєстрації інформації

Силові електронні системи-1

Системи електроживлення електронної апаратури

Технології Інтернету речей в електроніці

Додаткові розділи інформаційної електроніки

Математичне моделювання систем і процесів