Старші викладачі

АБАКУМОВА Олена Олегівна


 • Курс: «Персональний комп'ютер та основи програмування», «Програмування та алгоритмічні мови», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Обчислювальна математика», «Чисельні методи»
 • Каб.: 404-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

– Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова, здобула кваліфікацію вчителя математики, інформатики та обчислювальної техніки.

– Має досвід роботи на посадах вчителя математики та інформатики гімназії №32 «Успіх» м. Києва, заступника директора з навчальної роботи центру «РКД-Інформ», викладача кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка. З 2006 року працює на посаді старшого викладача кафедри промислової електроніки НТУУ «КПІ».

– Викладає дисципліни «Персональний комп’ютер та основи програмування», «Програмування та алгоритмічні мови», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Обчислювальна математика», «Чисельні методи».

– Керує дипломними роботами ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

– Виконує обов’язки вченого секретаря кафедри промислової електроніки.

– Професійний і науковий інтерес – дистанційна освіта, дистанційна педагогіка, філософія освіти, створення навчально-наукового електронного освітнього середовища.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=nbvik0UAAAAJ&hl=ru

В системі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/aoo24

(більше…)


БАТРАК Лариса Миколаївна


 • Курс: «Основи мікропроцесорної техніки”, “Мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації”, “Мікропроцесорні засоби та системи”, “Конструювання і технології електронних систем на пристроїв”, “Теорія електричних кіл“
 • Каб.: 404-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Секретар Державної екзаменаційної комісії по захисту дипломних проектів та магістерських робіт.

Працює на кафедрі промислової електроніки КПІ з 1979 р. У 1987 році закінчила НТУУ «КПІ» за спеціальністю інженера електронної техніки.

З 1997 року працює на посаді старшого викладача. Читає лекції по курсу “Енергоефективність та енергозбереження”. Веде практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Основи мікропроцесорної техніки”, “Мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації”, “Мікропроцесорні засоби та системи”, “Конструювання і технології електронних систем та пристроїв”, “Теорія електричних кіл“. Відповідає за нормоконтроль дипломних проектів.

1 червня 2016 році захистила дисертацію на тему “Енергоефективне управління паралельним активним фільтром трифазної чотирипровідної системи живлення» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Має 29 наукові роботи, є автором 3 та співавтором 23 методичних вказівок та посібників.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=SM3zsY8AAAAJ&hl=ru

(більше…)


ХОМЕНКО Олександр Васильович


 • Курс: “Мікропроцесорні засоби та системи ”, “Електронні промислові пристрої”, “Конструювання і технології електронних систем та пристроїв”, “Спеціалізовані системи з мікропроцесорною технікою”
 • Каб.: 401-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Народився у м. Києві в 1961 році. У 1979 році закінчив середню школу № 27 м. Києва і вступив до Київського політехнічного інституту. У 1985 році закінчив КПІ і отримав диплом інженера електронної техніки з відзнакою. З 1980 року член СУНПО інститута. З 1985 року працює на кафедрі промислової електроніки на посаді інженера з НДР, м.н.с., асистента, а з 1994 року по теперішній час – старшим викладачем кафедри. З 1987 по 1990 рік навчався в аспірантурі, в 1989 році проходив стажування в Болгарії. Підготував і читав лекції з інженерних дисциплін: “Системи перетворювальної техніки”, “Мікропроцесорні засоби та системи ”, “Електронні промислові пристрої”, “Конструювання і технології електронних систем та пристроїв”, “Спеціалізовані системи з мікропроцесорною технікою”. Веде курсове та дипломне проектування, керує переддипломною практикою студентів. Приймав участь у виконанні науково-дослідних робіт .

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=S3VVv_4AAAAJ&view_op=list_works

В системі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/xov

(більше…)