Професори

Жуйков Валерій Якович


 • Курс: Електроніка
 • Каб.: 115-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Професор, доктор технічних наук.
Науковий керівник кафедри промислової електроніки, декан факультету електроніки.

Жуйков Валерій Якович 1945 року народження, доктор технічних наук, професор, декан (з 2003р.) факультету електроніки НТУУ „КПІ ім. І. Сікорського”.

Сформував  нові  наукові  напрямки:  1)теорія чисельно-аналітичних та топологічних методів аналізу процесів  та синтезу схем перетворювачів електричної енергії з змінною структурою; 2) випереджувальне керування вентильними перетворювачами; 3) хаотичні процеси в системах силової електроніки.

Є автором і співавтором 423 наукових та методичних робіт, серед яких 19 монографій, 34 підручників, 11 навчальних посібника, 65 авторських свідоцтв і патентів. За досягнення у науковій роботі В.Я. Жуйкова у 1981, 1984, 1987 роках  нагороджено грамотами Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, а у 2001 році знаком Міністерства  освіти і науки України «За наукові досягнення». У 1989 році нагороджений знаком «Изобретатель СССР». Нагороджений дипломами другого ступеня НТУУ „КПІ”: у 2003р. – за монографію; 2005р. – за навчальний посібник; 2011р. – за підручник.  У 1979 році В.Я.Жуйкова нагороджено медаллю Академії наук УРСР з премією для молодих вчених, а в 2002 році премією С.О.Лебедєва за цикл робіт „Елементи теорії та методи побудови напівпровідникових та твердотільних  перетворювачів електроенергії. З 2008р. – Заслужений діяч науки і техніки України.

Професором Жуйковим В.Я.  створена наукова школа з вказаного напрямку. Ним підготовлено 7 докторів та 35 кандидатів технічних наук, з яких 6 – для інших країн. Голова спеціалізованої вченої ради Д26.002.19 НТУ України «КПІ», та член спеціалізованої раді  Інституту Електродинаміки НАН України.  Керівник постійно діючого наукового семінару НАН України  «Напівпровідникові перетворювачі у пристроях промислової електроніки» Голова учбово-методичної комісії Міністерства  освіти і  науки України з напрямку «Електроніка». Професор Жуйков В.Я. співпрацює з закордонними університетами. Виступав з лекціями у Китаї, Польщі, Швеції, Болгарії. Наукові монографії видані у США, Словакії та  в електронному вигляді у Польщі. Член IEEE.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=zJ-6_EsAAAAJ&hl=uk

(більше…)


ТЕРЕЩЕНКО Тетяна Олександрівна


 • Курс: “Мікропроцесорна техніка”, ”Спеціалізовані та промислові мікропроцесорні системи”, ”Сучасні напрямки мікропроцесорної та компютерної техніки”,
 • Каб.: 313-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Професор, доктор технічних наук, лауреат Республіканської премії Ленінського Комсомолу ім. Миколи Островського.

Народилася 1950 р. КПІ закінчила 1973 р. за спеціальністю “Промислова електроніка”. Працювала інженером, мол. науковим співробітником, ст. науковим співробітником, доцентом. Захистила кандидатську (1981 р.) та докторську (1997 р.) дисертації. 1984 р. стала лауреатом Республіканської премії Ленінського Комсомолу ім. Миколи Островського у галузі науки, техніки та виробництва. Читає курси лекцій: “Мікропроцесорна техніка”, ”Спеціалізовані та промислові мікропроцесорні системи”, ”Сучасні напрямки мікропроцесорної та компютерної техніки”, які забезпечила 9 методичними вказівками та посібниками. Має більш ніж 100 наукових праць, з них один підручник та 2 монографії, 13 авторських свідоцтв. Тема наукових досліджень – мікропроцесорне керування вентильними перетворювачами на базі симетричного перетворення дискретних функцій.
Керує дипломними бакалаврськими роботами, дипломними проектами спеціалістів. Є науковим керівником магістрів і аспірантів кафедри промислової електроніки НТУУ «КПІ».

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=iJCM46IAAAAJ&hl=ru

В системі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/tto3

(більше…)


ЯМНЕНКО Юлія Сергіївна


 • Курс: “Обчислювальна математика”, "Теорія інформація та обробка сигналу"
 • Каб.: 313-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Професор, доктор технічних наук.
Завідувач кафедри промислової електроніки НТУУ „КПІ”.

Доктор технічних наук, професор кафедри промислової електроніки, лауреат премії НАН України для молодих вчених. Народилася у 1975 р. Закінчила НТУУ “КПІ” за спеціальністю “Промислова електроніка”. Працювала інженером, асистентом, старшим викладачем. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію. З 2000 р. – доцент кафедри промислової електроніки. Викладає лекційні курси за дисциплінами: “Обчислювальна математика”, “Електроніка та мікросхемотехніка”, веде практичні заняття зі студентами стаціонарної форми навчання та викладає лекції студентам заочної форми навчання з курсу “Автономні перетворювачі”.
Сфера наукових інтересів – розробка інтелектуальних систем керування перетворювачами.

Ямненко Ю.С. є:

– лауреатом премії Національної академії наук України для молодих вчених, робота “Швидкодіючі алгоритми керування напівпровідниковими перетворювачами з ідентифікацією параметрів”, постанова Президії Національної академії наук України від 28.02.2001 р.;

– лауреатом всеукраїнського конкурсу “Молодь – енергетиці України-2003: відкритий конкурс молодих вчених” в номінації “Електроенергетика”, робота на тему “Принципи оптимального керування генерацією та споживанням електроенергії в локальних об’єктах”;

– фіналістом всеукраїнського конкурсу “Лідер паливно-енергетичного комплексу-2002” у складі авторського колективу факультету електроніки НТУУ „КПІ” в номінації „Науково-технічна розробка” – „Розробка математичних основ алгоритмів мікропроцесорного керування силовими перетворювачами в автономних системах електроживлення”;

– лауреатом всеукраїнського конкурсу „Лідер паливно-енергетичного комплексу-2005” у складі авторського колективу в номінації „Науково-технічна розробка” – „Підручник „Схемотехніка електронних систем” у 4-х книгах”;

– одержувачем гранту Президента України для обдарованої молоді за проект „Інтелектуальні системи забезпечення енергозбереження житлових будинків” у 2007-2010 р.;

– переможцем конкурсу НТУУ «КПІ» «Молодий викладач-дослідник-2007»;

– лауреатом премії Президента України для молодих вчених за наукову працю «Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об’єктів» від 06.12.2010р.
У 2007 р. Петергеря Ю.С. захистила докторську дисертацію „Керування системою електроживлення локального об’єкта” за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=4y53iCEAAAAJ&hl=en

В системі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/yys2

(більше…)


РОМАШКО Володимир Якович


 • Курс: “Теорія електричних ланцюгів”, “ Енергетична електроніка”, “Основи інженерного проектування”
 • Каб.: 309-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Професор, доктор технічних наук.

Народився 1949 р. Закінчив з відзнакою КПІ у 1973 р. Працював інженером, асистентом, ст. викладачем на кафедрі промислової електроніки. У 1982 році захистив кандидатську дисертацію. З 1983 р. працював на посаді доцента. У 2010 році захистив докторську дисертацію «Аналіз режимів роботи перетворювачів електричної енергії методом функцій вільного режиму» за спеціальністю 05.09.12 – Напівпровідникові перетворювачі електроенергії. З 2011 р. працює на посаді професора кафедри промислової електроніки.

Сфера наукових інтересів – дослідження електромагнітних процесів у дискретно-лінійних ланцюгах та застосування цих методів до аналізу електромагнітних процесів в силових електронних пристроях. Підготував та читав курси лекцій зі спеціальних та загальноінженерних дисциплін: “Основи промислової електроніки”, ”Перетворювальна техніка”, “Основи обчислювальної техніки та програмування”, “Теорія електричних кіл”, “Енергетична електроніка”, “Основи інженерного проектування”. Керує магістерськими дисертаціями та дипломними проектами бакалаврів і спеціалістів. Підготував 7 магістрів та 2 х кандидатів наук. Має понад 70 наукових праць, 10 авторських свідоцтв та патентів, є автором монографії та навчального посібника, співавтором чотирьох підручників.

Лауреат двох премій КПІ за кращі підручники, а також премії Науково-технічного товариства радіотехніки, електроніки та зв’зку ім. О.С.Попова.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=g80S72YAAAAJ&hl=uk

(більше…)