Кузін Дмитро Володимирович

tunz7a9qsfu

Аспірант

Назва роботи: “Покращення енергетичних характеристик та гармонічного складу перетворювачів модульної структури”

Коротка характеристика роботи: Модульний принцип широко застосовується для побудови перетворювачів різних типів, в тому числі багаторівневих інверторів, випрямлячів, імпульсних перетворювачів постійної напруги. Перевагою перетворювачів з модульною структурою є об’єднання певної кількості ідентичних перетворювальних комірок порівняно невеликої потужності, для досягнення  великих значень струму(напруг). Модульна структура перетворювачів забезпечує покращення форми кривої струму або напруги, підвищується гнучкість перебудови структури перетворювача. Забезпечується високий рівень уніфікації конструкції, підвищується надійність роботи перетворювача шляхом резервування комірок.

Керівник: Терещенко Тетяна Олександрівна

Рік вступу до аспірантури: 2016

Сторінка в Google Scholar:

Досягнення:

Участь в конференціях:

  1. VII Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2014» (м. Київ);
  2. IV Міжнародна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ESS’15» (м. Київ);
  3. International Conference on Electronics and Information Technology (EIT) – (Odessa)

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  1. Кузін Д.В. Автоматизовані системи тестування/ VII Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2014», Збірник статей . –К,2014 – С. 255-257.
  2. О.Ф. Бондаренко, Т.А. Хижняк, Д.В. Кузін «Втрати енергії в багатокоміркових транзисторних перетворювачах для контактного зварювання» (Технічна електродинаміка №5 (вересень/жовтень) – 2015. – С. 20-25.) (Scopus).
  3. Dmytro Kuzin, Tetiana Khyzhniak, Oleksandr Bondarenko «Power quality improvement in single-phase power supplies for resistance welding» International Conference on Electronics and Information Technology (EIT) – (Scopus).