Клепач Любов Євгеніївна

0ilno9b87pm-1

Аспірант

Назва роботи: “Керування електроспоживанням за вартісним критерієм в MicroGrid”

Коротка характеристика роботи: Вибір альтернативного джерела для об’єкта мережі MicroGrid залежить від мети, що ставиться перед системою. Для забезпечення максимального прибутку від використання такої системи вибір джерела живлення на етапі планування повинен здійснюватися на основі вартісного критерію, який дозволить обрати оптимальний варіант з точки зору загального прибутку від його використання. Важливим фактором для максимізації прибутку від функціонування системи гарантованого електроживлення є алгоритми та принципи побудови систем керування перетворювачами джерел живлення. Робота присвячена створенню рекомендацій для ринку електроенергії на базі альтернативних джерел електроенергії.

Керівник: Терещенко Тетяна Олександрівна

Рік вступу до аспірантури: 2016

Сторінка в Google Scholar: https://goo.gl/hjWeVj

Досягнення:

Публікації в журналах та матеріалах конференцій:

1) Клепач Л.Є.  Техніко-економічні показники вироблення та споживання електроенергії в системі Мікрогрід/ Клепач Л.Є. //  VII Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2014», Збірник статей .  –К.,2015.–С. 227231.

2) Клепач Л.Є.  Керування електроспоживанням за техніко-економічними показниками/ Клепач Л.Є. //  VIII Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2015», Збірник статей .  – К., 2015. – С. 227–231.

3) Tereschenko T. Aspects of Virtual Market of Electrical Energy / Tereschenko T., Yamnenko J., Peterheria V., Klepach L. // 6th International Conference on Modern Electric Power Systems. – 2015

4) Tereschenko T. Technical Realization of energy transferring in MicroGrid / Tereschenko T., Yamnenko J., Klepach L. // 2nd IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems.- K., 2016 – pp.90-93

5) Ямненко Ю.С. Статична та динамічна тарифікація електроенергії автономних MicroGrid /  Ямненко Ю. С., Жуйков В. Я., Бойко І. Ю., Клепач Л. Є. //  VIІІ Міжнародній науково-технічній конференції “Iнформацiйно-комп’ютерні технології  2016”.  – Ж., 2016.

Отримано диплом «ЗА ІННОВАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ДОСЛІДЖЕННЯ» в другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2015/2016 н.р. у галузі «Електроніка».

Участь в міжнародних конференціях, програмі студентського обміну Erasmus+ 2016.