Бойко Іван Юрійович

1111

Аспірант

Назва роботи: “Динамічна тарифікація у системі електроживлення із дизельгенератором”

Коротка характеристика роботи: Із розвитком технології Smart Grid широке розповсюдження отримали локальні системи, що працюють за принципами розподіленої генерації, зокрема енергогенеруючі системи на основі дизельного генератора. Зазвичай такі системи  мають обмежену потужність та обмежене навантаження. Регулювання ціни на електроенергію у локальних системах наразі відбувається не динамічно, а виходячи із заздалегіть встановленої вартості. При фіксованій погодинно тарифній ціні, наявність значної частини перехідних процесів у базовому проміжку часу спричиняє значне відхилення реальної тарифної ціни від встановленої, що призводить або до нестачі, або до надлишку коштів у системі . Робота присвячена створенню гнучкої динамічної тарифікації, що дозволить забезпечити баланс коштів між споживачем та виробником електроенергії.

Керівник: Жуйков Валерій Якович

Рік вступу до аспірантури: 2015

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=Fb_6xFQAAAAJ&hl=ru

Досягнення:

Публікації в журналах та матеріалах конференцій:

1.  Бойко І.Ю.  «Автоматизоване управління в енергосистемах. Застосування PowerFactory 14.1 у вирішенні задач математичного моделювання енергосистеми. Лабораторний практикум» // VI Міжнародна науково – технічна конференція молодих вчених «Електроніка 2013». Збірник статей. – 2013 – С. 283-286.

2.  Федосенко М. М., Астахов Д. Г., Бойко І. Ю. «Використання пакету  програм PowerFactory 14.1 у вирішенні задач математичного моделювання  електроенергетичної системи» // Енергетика. Екологія. Людина. – Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ 2013 – С. 332 – 340.

3.  Федосенко М. М., Астахов Д. Г., Бойко І. Ю. «Використання пакета програм PowerFactory 14.1 у вирішенні задач математичного моделювання  електроенергетичної системи» // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – Збірник наукових праць. – Київ, 2013. – С.136 – 145.

4.  Рибіна О. Б., Бойко І. Ю. «Оцінка стану та перспективи використання пристроїв силової електроніки в Україні» // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – Збірник наукових праць. – Київ, 2013. – С.153 – 163.

5.   Price formation in the energy markets of Ukraine

Zhuikov, V.; Pichkalov, I.; Boyko, I.; Blinov, I.

Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 2015 IEEE 35th International Conference

6. Жуйков В.Я., Бойко І.Ю. «Застосування динамічної електро-вартісної моделі для дослідження зміни економічних та електротехнічних параметрів генеруючої системи» // Електроніка та зв’язок. – Том 21, №5(94). – Київ, 2016. – С.43 – 50.

7. Жуйков В.Я., Ямненко Ю.С., Бойко І.Ю., Клепач Л.Є. «Статична та динамічна тарифікація електроенергії автономних Microgrid» // Тези доповідей VIII Міжнародної науково – технічної конференції «Інформаційно – комп’ютерні технології 2016» – м. Житомир, 2016. – С.75 – 77.