Діденко Віктор Олександрович

didenko

Аспірант

Назва роботи: “Керування напівпровідниковими перетворювачами в системі гідроприводу машини безперервного розливання сталі”

Коротка характеристика роботи: Точна підтримка параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ є дуже важливою у забезпеченні високої якості безперервно литої заготовки, стабільності процесу розливки, зменшенню матеріальних витрат. Коливальний рух кристалізатора забезпечується системою гідравлічного приводу, у складі якої наявні напівпровідникові перетворювачі, які забезпечують керування гідророзподільником гідроприводу. Роробка алгоритмів керування напівпровідниковими перетворювачами як елементами складних систем направлена на підвищення точності підтримки заданих параметрів руху при дії на об’єкт керування зовнішніх та параметричних збурень.

Керівник: Бондаренко Олександр Федорович

Рік вступу до аспірантури: 2013

Сторінка в Google Scholar:

Досягнення:

1. Математическая модель MEMS-акселерометра // Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. – Алчевск: ДонДТУ. – Вып. 35. – 2011. – С. 325-333.
2. Математична модель об-робки даних в системі моніторингу параметрів хитання кристалізатора машини безперервного лиття заготовок. // Вісник Національного технічного університета “ХПІ”. №18, 2013. м. Харків. С. 70-76.
3. Диденко В.А. Формирование эталонного сигнала перемещения в системе управления механизмом качания кристаллизатора МНЛЗ / В.А. Диденко, А.Н. Полено, А.Ф. Бондаренко // Научный вестник ДГМА. – 2015. – № 1(16Е). – С. 44–51.
4. Обзор средств контроля траектории движения кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок : материалы XV Международной научно-практической конференции [“Современные информационные и электронные технологии (СИЭТ)”], (Одесса, 26 – 30 мая 2014 г.)
5. Математичне моделювання механізму хитання кристалізатора машини безперервного лиття заготовок з гідравлічним приводом : материалы ХІI Международной конференции [“Контроль и управление в сложных системах (КУСС-2014)”], (Винница, 14-16 октября 2014 г.)
6. Використання машинного навчання для розпызнавання несправного стану механізму хитання машини безперервного лиття заготовок за сигналами прискорень: материалы XVI Международной научно-практической конференции [“Современные информационные и электронные технологии (СИЭТ)”], (Одесса, 25 – 29 мая 2015 г.)
7. Control of hydraulic system servo motor converter in mold oscillation waveform formation: 2015 IEEE 35th International Scientific Conference on ELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGY (ELNANO) April 21-24, 2015 Kyiv, Ukraine.