Баранюк Роман Андрійович

Аспірант

Назва роботи: “Системи теплового захисту силових перетворювачів електроенергії”

Коротка характеристика роботи: Дана робота являє собою внесення теплової складової в існуючі методи розрахунку перехідних та установлених процесів перетворювачів з побудовою та розв’язанням електротеплової диференційної системи рівнянь, аналіз даних електротеплових розрахунків на прикладі понижувального ШІП, розрахунок аварійних режимів роботи та систем теплового захисту пристрою. Створення моделі в Simulink на власних бібліотеках напівпровідникових компонентів, написаних мовою С++, опираючись на рішення теоретичних методів.

Керівник: Тодоренко Віктор Агафонович

Рік вступу до аспірантури: 2013

Сторінка в Google Scholar:

Досягнення:

1. Теплове моделювання перехідних процесів в понижувальному ШІП”. Конференція “Електроніка.2012”.
2. “Моделювання перехідних електромагнітних та теплових процесів у силових перетворювальних пристроях”. Конференція «ТРАНСЭЛЕКТРО-2012» 25-28 вересня 2012р. м. Дніпропетровськ.
3. «Расчет переходных электромагнитных и тепловых процессов в преобразователях электроэнергии» опублікована в дніпропетровському науковому журналі «Електрифікація транспорту», випуск №5, ст. 74-77, 2013р.(ВАК)
4. «Моделювання теплових режимів роботи напівпровідникових перетворювачів електроенергії». Конференція «ТРАНСЭЛЕКТРО-2014» 22-26 жовтня 2014р. м. Одеса.
5. “Аналіз незапланованих змін характеру перехідних процесів під час роботи перетворювача”. Конференція «ТРАНСЭЛЕКТРО-2015» зареєстровано на осінь 2015р.
6. “Теплове моделювання силових напівпровідникових пристроїв” подання до журналу “Електроніка і зв’язок”.