Завідувач кафедри: Ямненко Юлія Сергіївна


  • Курс: “Обчислювальна математика”, "Теорія інформація та обробка сигналу"
  • Каб.: 309
  • Телефон:
  • CV

Професор, доктор технічних наук.
Завідувач кафедри промислової електроніки НТУУ „КПІ”.

Доктор технічних наук, професор кафедри промислової електроніки, лауреат премії НАН України для молодих вчених. Народилася у 1975 р. Закінчила НТУУ “КПІ” за спеціальністю “Промислова електроніка”. Працювала інженером, асистентом, старшим викладачем. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію. З 2000 р. – доцент кафедри промислової електроніки. Викладає лекційні курси за дисциплінами: “Обчислювальна математика”, “Електроніка та мікросхемотехніка”, веде практичні заняття зі студентами стаціонарної форми навчання та викладає лекції студентам заочної форми навчання з курсу “Автономні перетворювачі”.
Сфера наукових інтересів – розробка інтелектуальних систем керування перетворювачами.

Ямненко Ю.С. є:

– лауреатом премії Національної академії наук України для молодих вчених, робота “Швидкодіючі алгоритми керування напівпровідниковими перетворювачами з ідентифікацією параметрів”, постанова Президії Національної академії наук України від 28.02.2001 р.;

– лауреатом всеукраїнського конкурсу “Молодь – енергетиці України-2003: відкритий конкурс молодих вчених” в номінації “Електроенергетика”, робота на тему “Принципи оптимального керування генерацією та споживанням електроенергії в локальних об’єктах”;

– фіналістом всеукраїнського конкурсу “Лідер паливно-енергетичного комплексу-2002” у складі авторського колективу факультету електроніки НТУУ „КПІ” в номінації „Науково-технічна розробка” – „Розробка математичних основ алгоритмів мікропроцесорного керування силовими перетворювачами в автономних системах електроживлення”;

– лауреатом всеукраїнського конкурсу „Лідер паливно-енергетичного комплексу-2005” у складі авторського колективу в номінації „Науково-технічна розробка” – „Підручник „Схемотехніка електронних систем” у 4-х книгах”;

– одержувачем гранту Президента України для обдарованої молоді за проект „Інтелектуальні системи забезпечення енергозбереження житлових будинків” у 2007-2010 р.;

– переможцем конкурсу НТУУ «КПІ» «Молодий викладач-дослідник-2007»;

– лауреатом премії Президента України для молодих вчених за наукову працю «Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об’єктів» від 06.12.2010р.
У 2007 р. Петергеря Ю.С. захистила докторську дисертацію „Керування системою електроживлення локального об’єкта” за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=ccZN3YIAAAAJ&hl=ru

В системі Intellect: intellect.kaf-pe.kpi.ua/profile/yys2