Вступ на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»


 

Вступ на кафедру промислової електроніки

Галузь знань:     17 Електроніка та телекомінікації
Код та назва спеціальності:     171 Електроніка
Сеціалізація:     Електронні компоненти та системи

 

Особи, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з наступних конкурсних предметів:
1.    Фахова математика
2.   Фахова фізика
Термін навчання
Бакалавр (на базі молодшого спеціаліста ) – 2 роки 10 місяців (3 навчальні роки);
Ліцензійні обсяги набору абітурієнтів на факультет в  2017 році за освітнім рівнем «бакалавр» для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Спеціалізація Ліцензійний обсяг(для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»).  Денна форма Ліцензійний обсяг(для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»). Заочна форма
Електронні компоненти і системи 8 5

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2018 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2018 році