Dmitro Ushakov


 • Course: "Personal computers and basics of programming," "Programming and algorithmic languages", "Computer technology"
 • Cabinet: 313-12
 • Phone: +38 (044) 454 9069
 • CV

Lectrurer asistant

Was born in 1990. In 2007 he was graduated from school №3 in Rivne. In the same year became a student of Industrial Electronics department of the Faculty of Electronics in “KPI”. In 2012 he was received BS in electronics. In 2014 he was received MS with specialty “Electronic systems” and passed entrance exams for PhD student. Since 2015 works at the Industrial Electronics Department as assistant.

Author of 11 scientific papers.

List of publications:

 1. Ushakov D. R., Verbitskiy E.V. / Analiz metodov formirovaniya kvazisinusoidalnyih napryazheniy s minimizatsiey koeffitsienta garmonicheskih skazheniy // zbIrnik “PratsI Institutu elektrodinamIki NAN UkraYini» # 43. – 2016. (VAK)
 2. Ushakov D. R., Verbitskiy E.V./ Metod formirovaniya kvazisinusoidalnyih napryazheniy s minimizatsiey koeffitsienta garmonicheskih iskazheniy // zbIrnik statey chetvertoYi mIzhnarodnoYi konferentsIYi «IntelektualnI energetichnI sistemi – ESS’15». – 2015. – s. 315.
 3. Dmytro R. Ushakov / Solving the Optimal Pulse Modulation Problem with THD Minimizing for Single-Phase Inverter // zbIrnik statey mIzhnarodnoYi konferentsIYi “2015 IEEE 35th International Conference on Electronics and Nanotechnology”. – 2015. – c.256. (SCOPUS)
 4. Patent UkraYini na korisnu model # 91475, «Analogovo-tsifrova sistema keruvannya dizel-generatorom», 2014.
 5. Ushakov D. R. Issledovanie preobrazovatelya ponizhayuschego tipa, invariantnogo ko vhodnyim vozmuscheniyam / T. A. Tereschenko, Yu. S. Yamnenko, E. S. PichkalYov, D. R. Ushakov // spets. vyipusk. T. 2 # 8 (114) «ENERGOSBEREZhENIE. ENERGETIKA. ENERGOAUDIT.» – 2013. – s.155. (VAK)
 6. Ushakov D. R. / Issledovanie preobrazovatelya ponizhayuschego tipa, invariantnogo ko vhodnyim vozmuscheniyam / Tereschenko T.A., Yamnenko Yu.S., PichkalYov E.S., Ushakov D.R. // zbIrnik statey konferentsIYi «Silova elektronIka ta energoefektivnIst – 2013». – 2013.
 7. Ushakov D. R. / Orientierungssystem von Kleinensatalliten / R. D. Ushakov // zbIrnik statey konferentsIYi «Innovation in Science and Technology». – 2010.
 8. Ushakov, D.R. / Stator current spectrum analysis of induction motor powered by pulsed voltage source // zbIrnik statey mIzhnarodnoYi konferentsIYi “2nd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems” . – 2016. – c. 146 (SCOPUS)
 9. Ushakov D. R. / Vliyanie nasyischeniya magnitnoy sistemyi asinhronnogo dvigatelya na spektr toka pri pitanii ot impulsnogo istochnika / zhurnal «Elektronika i svyaz» #4 (93), 2016 . – s.35 (VAK)
 10. Ushakov D. R. / Zavisimost toka statora asinhronnogo dvigatelya pri pitanii ot mostovogo invertora napryazheniya v ustanovivshemsya rezhime ot skolzheniya / zhurnal «Elektronika i svyaz» #3 (92), 2016 . – s.13 (VAK)

11. Ushakov, D.R. / Calculation of electrothermal processes in pulse converters to provide thermal protection / R. Baraniuk, V. Todorenko, D. Ushakov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/8 (82). – 2016. – p.19. (SCOPUS