Наукове співробітництво

Наукові зв’язки із національними та зарубіжними установами і закладами:

 

 • Проведення підготовчих заходів щодо організації Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми сучасної електротехніки» (2008 р., 2010 р., 2012 р., 2014 р.);

 

 • Організація та проведення Міжнародної науково-технічної конференції «Силова електроніка та енергоефективність» (2008-2012 рр.);

 

 • Участь у міжнародній науково-технічній конференції «Електроніка та нанотехнології» (2008-2015 рр.);

 

 • Сумісне проведення наукових семінарів «Напівпровідникові перетворювачі в устроях промислової електроніки» секції «Перетворення параметрів електричної енергії» Наукової ради НАН України з комплексної проблеми «Наукові основи електроенергетики» (2008-2012 рр.);

 

 • Співробітництво з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України при виконанні сумісних наукових досліджень високочастотного коагулятору для зварювання тканин (2008-2015 рр.);

 

 • Співробітництво з інститутом технічної теплофізики НАН України в галузі проходження переддипломної практики студентами кафедри (2008-2015 рр.);

 

 • Співробітництво з інститутом гідромеханіки НАН України в галузі проходження переддипломної практики студентами кафедри (2008-2015 рр.);

 

 • Співробітництво з відділенням цільової підготовки НТУУ «КПІ», кафедра «Електронні засоби та системи» на базі інституту електродинаміки НАН України в галузі проходження переддипломної практики студентами кафедри (2008-2015 рр.);

 

 • Співробітництво з інститутом відновлюваної енергетики НАН України в галузі працевлаштування випускників (2009-2015 рр.);

 

 • Співробітництво з Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем НАН України в галузі проходження переддипломної практики студентами кафедри (2010-2015 рр.);

 

 • Співробітництво з Інститутом електродинаміки НАН України в галузі проходження переддипломної практики студентами кафедри (2011-2015 рр.);

 

 • Співробітництво з Інститутом магнетизму НАН України при проходження переддипломної практики студентами кафедри (2011-2015 рр.);

 

 • Підготовка та подання заявки на участь у конкурсі спільних проектів фундаментальних наукових досліджень, що виконуються вченими України та Російської Федерації – проект «Розробка теоретичних основ побудови потужних накопичувачів електричної енергії на базі акумуляторних батарей та багаторівневих перетворювачів електричної енергії» сумісно з Новосибірським державним технічним університетом у 2010 р.;

 

 • Участь співробітників кафедри у роботі Міжнародного симпозіуму “Advanced solutions in applied energy technologies” (м. Софія, Болгарія) та українсько-польського семінару «NTUU «KPI»-WUT. New horisons in research cooperation» сумісно з Варшавським університетом технологій та Українсько-Польським центром НТУУ «КПІ» у 2011 р.

 

 • Підготовка та подання заявки на участь у конкурсі спільних проектів фундаментальних наукових досліджень, що виконуються вченими України та Республіки Польща – проект ««Енергоефективне керування споживанням електричної енергії у локальному об’єкті з відновлювальними та альтернативними джерелами» сумісно з Вроцлавським технологічним університетом;

 

 • Співробітництво з RMEI – асоціацією інженерних шкіл Середземноморського регіону у підготовці документації по проекту Європейської програми Tempus та проведенні сумісних досліджень по проекту Med-Tracking;

 

 • Співробітництво з Технічним університетом м.Дрезден щодо наукової роботи та стажування молодих учених, магістрів та аспірантів, сумісних досліджень з передавання інформаційних сигналів по лініях електромережі та університетом Aristotle University of Thessaloniki, Греція (за програмою стажування «Open source tools for multimedia development»);

 

 • Співробітництво з University of Zielona Gora, Institute of Electrical Engineering, Department of Electrotechnics, Informatics and Telecommunications (Республіка Польща) щодо сумісних наукових досліджень в галузі силової електроніки та перетворювальної техніки;

 

 • Участь студентів та співробітників кафедри у Міжнародному товаристві ІЕЕЕ;

 

 • Участь студентів кафедри у роботі Студентського відділення Міжнародного товариства ІЕЕЕ;

 

 • Участь співробітників кафедри у робочій зустрічі з делегацією Корейського університету у квітні 2011 р.