Спеціалізовані і промислові мікропроцесорні системи

Анотація до кредитного модуля СПМС

Анотація до робочої навчальної програми

Розділ 1. Розподілені мікроконтролерні системи.

Анотація до лекцій

Розділ 2. Мікропроцесорні системи на базі бортових та промислових комп‘ютерів.

Анотація до лекцій