Вступ на 5-й курс (магістратура)

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс (1 курс магістратури). Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Ти продовжуєш навчання за тією ж спеціальністю? Тоді тобі потрібно подати документи з 1 липня до 2 серпня та скласти вступні випробування (перший етап випробувань – з 5 липня до 9 липня, другий етап – з 5 серпня до 9 серпня). Таких випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Тоді тобі потрібно подати документи з 1 липня по 2 серпня та скласти основні вступні випробування (перший етап випробувань – з 5 липня до 9 липня, другий етап – з 5 серпня до 9 серпня) та додаткове випробування з фаху, щоб визначити, чи зможеш ти опановувати обрану програму підготовки.

Графік вступних випробувань:

Назва випробування Дата проведення випробування Час початку випробування Місце проведення випробування Дата, час і місце проведення консультації
додаткове 05.07.2019 09:00 ауд. 114 корп. 12 04.07.2019, 16:00, ауд. 114 к. 12
іноземна мова (англ.) 06.07.2019 13:00 ауд. 424 корп. 12 05.07.2019, 15:00, ауд. 414 к. 12
іноземна мова (нім.) 07.07.2019 10:00 ауд. 714 корп. 07 04.07.2019, 14:00, ауд. 706 к. 07
комплексне фахове 08.07.2019 10:00 ауд. 301 корп. 12 06.07.2019, 10:00, ауд. 301 к. 12

ТАБЛИЦЯ відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 2010) Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю; оригінал та копії титульної сторінки видання + зміст (сторінка з автором) + перша сторінка публікації з вказаними авторами)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • чотири фотографії
 • конверти

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Прийом абітурієнтів на п’ятий курс на навчання за освітнім ступенем «магістр»

Галузь знань:     17 Електроніка та телекомінікації
Код та назва спеціальності:     171 Електроніка
Освітня програма:     Електронні компоненти і системи

 

Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів проводиться у наступні терміни:

–  прийом документів (подання заяв): з 02.07 до 03.08.2018 р.;
–  вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): перший етап випробувань – з 5 липня по 9 липня, другий етап – з 5 серпня по 9 серпня згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії

З 2015 року допускається прийом на підготовку фахівців ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань

Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів:

Термін Дні Години
01-09 липня 2019 року Понеділок — п’ятниця 1400-1700
10-22 липня 2019 року Понеділок — п’ятниця 900-1800
Субота 1000-1300
Неділя Вихідний
23-26 липня 2019 року Вівторок — п’ятниця 1400-1700
27-31 липня 2019 року Субота — середа 900-1800
01 — 03 серпня 2019 року Четвер — субота 1200-1700
04 — 17 серпня 2019 року Понеділок, середа, четвер 1400-1700
Вівторок, п’ятниця 1000-1300
Субота – неділя* Вихідний
Cвяткові дні Вихідний

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Електронні системи
2. Теорія інформації та обробка сигналів
3. Пристрої відображення та реєстрації інформації
4. Мікропроцесорна техніка
5. Мікропроцесорні пристрої
6. Енергетична електроніка
7. Пристрої перетворювальної техніки

Освітньо-професійна програма включає навчальні дисципліни освітньо-професійної програми та додаткові дисципліни за спеціалізаціями, які поглиблюють знання з спеціальних розділів фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін і забезпечують проектувальні, конструкторські і технологічні компетентності для подальшої інженерної та дослідницької діяльності.

Дисципліни ОПП магістра

1. Цикл загальної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

 1. Інтелектуальна власність та патентознавство

Вибіркові компоненти ОП

 1. Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку
 2. Практикум з іншомовного професійного спілкування
 3. Навчальна  дисципліна з менеджменту (інноваційний менеджмент, дисципліна з розробки стартап-проектів і таке інше)
 4. Наукова робота за темою магістерської дисертації

2. Цикл професійної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

 1. Електронні системи керування та регулювання
 2. Мікропроцесорні системи
 3. Основи теорії авторегулювання
 4. Конструювання та технології електронних пристроїв та систем
 5. Пристрої відображення та реєстрації інформації
 6. Силові електронні системи
 7. Системи електроживлення електронної апаратури
 8. Технології Інтернету речей в електроніці
 9. Додаткові розділи силової електроніки

Вибіркові компоненти ОП

 1. Переддипломна  практика
 2. Виконання магістерської дисертації

Освітньо-наукова програма_магістр

Освітньо-наукова програма включає навчальні дисципліни освітньо-професійної програми та додаткові дисципліни за спеціалізацією, які поглиблюють знання зі спеціальних розділів фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін і забезпечують дослідницькі компетентності для подальшої освітньо-наукової діяльності.

Дисципліни ОНП магістра

1. Цикл загальної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

 1. Інтелектуальна власність та патентознавство
 2. Математичні методи оптимізації
 3. Математичне моделювання систем та процесів

Вибіркові компоненти ОП

 1. Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку
 2. Практикум з іншомовного професійного спілкування
 3. Навчальні дисципліни з педагогіки
 4. Навчальна  дисципліна з менеджменту (інноваційний менеджмент, дисципліна з розробки стартап-проектів і таке інше)
 5. Наукова робота за темою магістерської дисертації

2. Цикл професійної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

 1. Електронні системи керування та регулювання
 2. Мікропроцесорні системи
 3. Основи теорії авторегулювання
 4. Конструювання та технології електронних пристроїв та систем
 5. Пристрої відображення та реєстрації інформації
 6. Силові електронні системи
 7. Системи електроживлення електронної апаратури
 8. Технології Інтернету речей в електроніці
 9. Додаткові розділи силової електроніки
 10. Комп’ютерні технології
 11. Додаткові розділи інформаційної електроніки
 12. Сучасні напрямки комп’ютерної та мікропроцесорної техніки

Вибіркові компоненти ОП

 1. Науково-дослідна  практика
 2. Робота над магістерською дисертацією

Программа вступу на магістратуру 2019 р:

171_Програма додаткового випробування_2019

Програма Фахового Випробовування кафедри_Промислової Електроніки_2019

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році 

Програма вступного випробування з іноземної мови

Розклад роботи

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вартість навчання

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

Освітньо-професійна програма_магістр