Вступ на 5-й курс

Прийом абітурієнтів на п’ятий курс на навчання за освітнім рівнем «магістр»

Галузь знань:     17 Електроніка та телекомінікації
Код та назва спеціальності:     171 Електроніка
Сеціалізація:     Електронні компоненти та системи

 

Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів проводиться у наступні терміни:

–  прийом документів (подання заяв): з 03.07 до 07.07 та з 24.07 до 04.08.2017 р.;
–  вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 08.07 до 15.07 або з 05.08 до 11.08.2017 р. згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії

З 2015 року допускається прийом на підготовку фахівців ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань

Розклад роботи відбіркової комісії ФЕЛ під час першого етапу прийому документів для вступу на 5 курс в 2017 р.

Дати Термін Години Аудиторія Корпус
03 – 06 липня 2017 року Понеділок – червер 1400-1700 152 15
07 липня 2017 року П’ятниця 0900-1300


Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Електронні системи
2. Теорія інформації та обробка сигналів
3. Пристрої відображення та реєстрації інформації
4. Мікропроцесорна техніка
5. Мікропроцесорні пристрої
6. Енергетична електроніка
7. Пристрої перетворювальної техніки

Программа вступу на магістратуру 2018 р:

вступ_2018_ фаховий

Вступ_2018_додатковий
ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 171 Електроніка по спеціалізації «Електронні компоненти і системи»

 

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2017 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2017 році

Програма вступного випробування з іноземної мови