Вступ на 5-й курс

Прийом абітурієнтів на п’ятий курс на навчання за освітнім ступенем «магістр»

Галузь знань:     17 Електроніка та телекомінікації
Код та назва спеціальності:     171 Електроніка
Сеціалізація:     Електронні компоненти та системи

 

Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів проводиться у наступні терміни:

–  прийом документів (подання заяв): з 02.07 до 03.08.2018 р.;
–  вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): перший етап випробувань – з 7 липня по 14 липня, другий етап – з 4 серпня по 10 серпня згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії

З 2015 року допускається прийом на підготовку фахівців ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань

Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів:

Термін Дні Години
02-11 липня 2018 року Понеділок — п’ятниця 1400-1700
12-26 липня 2018 року Понеділок — п’ятниця 900-1800
Субота 1000-1300
Неділя Вихідний
27-31 липня 2018 року Понеділок, четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота, неділя Вихідний
01-06 серпня 2018 року Середа — понеділок 900-1800
07 серпня 2018 року Вівторок 1200-1800
08 — 22 серпня 2018 року Понеділок, середа, четвер 1400-1700
Вівторок, п’ятниця 1000-1300
Субота – неділя* Вихідний
Cвяткові дні Вихідний

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Електронні системи
2. Теорія інформації та обробка сигналів
3. Пристрої відображення та реєстрації інформації
4. Мікропроцесорна техніка
5. Мікропроцесорні пристрої
6. Енергетична електроніка
7. Пристрої перетворювальної техніки

Программа вступу на магістратуру 2018 р:

Вступ_2018_ фаховий

Вступ_2018_додатковий

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2018 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2018 році

Програма вступного випробування з іноземної мови

Розклад роботи