Засідання кафедри 13 лютого 2019 року

Шановні колеги!
13 лютого 2019 року о 16:00 в ауд. 304-12 відбудеться засідання кафедри ПЕ №9

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Звіт аспірантів кафедри

2. Результати здачі студентами кафедри зимової сесії та підсумки захисту КП (КР)
Доповідач: Вербицький Є.В.

3. Результати роботи викладачів кафедри в осінньому семестрі
Доповідач: Абакумова О.О.

4. Підсумки педагогічної практики аспірантів другого року
Доповідач: Абакумова О.О.

5. Проведення практики магістрів ОНП 2 курсу
Доповідач: Абакумова О.О.

6. Організація навчання у весняному семестрі 2018-19 н.р.
Доповідач: Ямненко Ю.С.

7. Затвердження тематик КП (КР) на весняний семестр
Доповідач: Вербицький Є.В.

8. Затвердження Положень про рейтингову систему оцінки успішності студентів з кредитних модулів дисциплін кафедри на весняний семестр
Доповідач: Абакумова О.О.

9. Рекомендації до аспірантури випускників кафедри (Мельниченко, Панченко)
Доповідач: Ямненко Ю.С.

10. Затвердження журналу контролю завідувачем кафедри навчальних занять та відкритих занять викладачів у ІІ семестрі 2018/19 навчального року
Доповідач: Ямненко Ю.С.

11. Підготовка лабораторій до весняного семестру
Доповідач: Трофімчук Т.С.

12. Інструктаж співробітників кафедри ПЕ з питань охорони праці
Доповідач: Трофімчук Т.С.

13. Ректорський контроль «Весна-2019»
Доповідач: Тодоренко В.А.

14. Різне