Про запровадження системи запобігання та виявлення академічного плагіату

Наказ