Навчання англійською мовою за спеціальністю «Електроніка» («Electronic Systems Engineering»)

На базі кафедри промислової електроніки КПІ ім.Ігоря Сікорського буде організовано набір студентів для навчання англійською мовою за спеціальністю «Електроніка» (англ. «Electronic Systems Engineering»).
Навчальний процес буде забезпечено силами НПП кафедри промислової електроніки та інших кафедр факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського.