Засідання кафедри

Шановні колеги!
6 березня 2019 року о 16:00 в ауд. 304-12 відбудеться засідання кафедри ПЕ.

Порядок денний:

1. Науковий семінар “Алгоритми та стандарти стиснення цифрового відео”.

Доповідач Левченко В.В.

2. Різне.

Засідання кафедри 13 лютого 2019 року

Шановні колеги!
13 лютого 2019 року о 16:00 в ауд. 304-12 відбудеться засідання кафедри ПЕ №9

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Звіт аспірантів кафедри

2. Результати здачі студентами кафедри зимової сесії та підсумки захисту КП (КР)
Доповідач: Вербицький Є.В.

3. Результати роботи викладачів кафедри в осінньому семестрі
Доповідач: Абакумова О.О.

4. Підсумки педагогічної практики аспірантів другого року
Доповідач: Абакумова О.О.

5. Проведення практики магістрів ОНП 2 курсу
Доповідач: Абакумова О.О.

6. Організація навчання у весняному семестрі 2018-19 н.р.
Доповідач: Ямненко Ю.С.

7. Затвердження тематик КП (КР) на весняний семестр
Доповідач: Вербицький Є.В.

8. Затвердження Положень про рейтингову систему оцінки успішності студентів з кредитних модулів дисциплін кафедри на весняний семестр
Доповідач: Абакумова О.О.

9. Рекомендації до аспірантури випускників кафедри (Мельниченко, Панченко)
Доповідач: Ямненко Ю.С.

10. Затвердження журналу контролю завідувачем кафедри навчальних занять та відкритих занять викладачів у ІІ семестрі 2018/19 навчального року
Доповідач: Ямненко Ю.С.

11. Підготовка лабораторій до весняного семестру
Доповідач: Трофімчук Т.С.

12. Інструктаж співробітників кафедри ПЕ з питань охорони праці
Доповідач: Трофімчук Т.С.

13. Ректорський контроль «Весна-2019»
Доповідач: Тодоренко В.А.

14. Різне

Засідання кафедри

Шановні колеги!

26 грудня 2018 року о 14:15 в ауд. 304-12 відбудеться засідання кафедри ПЕ

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 1. Результати другої атестації

Доповідач: Вербицький Є.В.

 1. Підсумки захисту атестаційних робіт ОС «магістр» за ОПП

Доповідач: Батрак Л.М.

 1. Проведеннязимового семестрового контролю та ліквідація академічних заборгованостей студентів денної форми навчання

Доповідачі: Абакумова О.О., Хижняк Т.А.

 1. Підсумки контролю завідувачем кафедри навчальних занять та відкритих занять викладачів.

Доповідач: Ямненко Ю.С.

 1. Методичний семінар

Доповідачі: Абакумова О.О., Ушаков Д.Р., Волківський В.Б., Вербицький Є.В.

6. Різне.

Засідання кафедри 28 листопада 2018 року

Шановні колеги!

28 листопада 2018 року о 16:00 в ауд. 304-12
відбудеться засідання кафедри ПЕ №6

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Методичний семінар
Доповідачі: Терещенко Т.О., Хоменко О.В., Тодоренко В.А., Батрак Л.М., Коваленко Є.Ю.

2. Науковий семінар. Доповідь на тему «Каскадні багаторівневі інвертори»
Доповідач: Кузін Д.В.

3. Різне

Засідання кафедри 14 листопада 2018 року

Шановні колеги!

14 листопада 2018 року о 16:00 в ауд. 406-12 відбудеться засідання кафедри ПЕ №5

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 1. Наукова доповідь за матеріалами дисертаційного дослідження

Доповідач: Демченко Ю.С.

 1. Керівництво атестаційними роботами бакалаврів
  Доповідач: Батрак Л.М.
 2. Результати першої атестації студентів кафедри

Доповідач: Вербицький Є.В.

 1. Підсумки переддипломної практики магістрів ОПП 6 курсу
  Доповідач: Ромашко В.Я.
 2. Затвердження тем атестаційних робіт магістрів ОПП 6 курсу
  Доповідач: Батрак Л.М.
 3. Проведення XXIV туру Комплексного моніторингу якості підготовки фахівців
  в КПІ ім. Ігоря Сікорського (осінь-2018)
  Доповідач: Тодоренко В.А.
 4. Підсумки рейтингування НПП у 2017/2018 навчальному році
  Доповідач: Абакумова О.О.
 5. Методичне забезпечення дисциплін кафедри
  Доповідач: Терещенко Т.О., Лайкова Л.Г.
 6. Різне.

Засідання кафедри

Шановні колеги!

24 жовтня 2018 року о 16:00 в ауд. 304-12 відбудеться засідання кафедри ПЕ №4

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1.         Керівництво атестаційними роботами РВО «бакалавр»
Доповідач: Батрак Л.М.

2.         Затвердження керівників та індивідуальних планів першого року навчання магістрів 5 курсу
Доповідач: Вербицький Є.В.

3.         Затвердження індивідуальних планів другого року навчання магістрів 6 курсу
Доповідач: Вербицький Є.В.

4.         Затвердження індивідуальних планів аспірантів першого року навчання
Доповідач: Ямненко Ю.С.

5.         Методичний семінар
Доповідач: Терещенко Т.О.

6.         Різне.

Засідання кафедри

26 вересня 2018 року о 16:00 в ауд. 304-12 відбудеться засідання кафедри ПЕ

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Затвердження керівників магістрів 5 курсу

Доповідач: Ямненко Ю.С.

2. Керівництво атестаційними роботами бакалаврів

Доповідач: Батрак Л.М..

3. Організаційна робота – розподіл обов’язків за видами робіт

Доповідач: Ямненко Ю.С.

4. Підвищення кваліфікації НПП кафедри

Доповідач: Абакумова О.О.

5. Різне

Засідання кафедри

Шановні колеги!
19 вересня о 14:00 відбудеться засідання кафедри.
На порядку денному звіт аспірантів кафедри.